Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr hab.

Leszek Bosek

prof. UW
Imiona
Leszek
Nazwisko
Bosek
Stopnie i tytuły
dr hab. prof. UW
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor nadzwyczajny UW w jednostce Instytut Prawa Cywilnego

Terminy konsultacji dla studentów

Opracował ponad 100 opracowań, w tym m.in:
1. Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 2019;
2. System Prawa Medycznego, t. 1, Instytucje prawa medycznego, 2018;
3. System Prawa Medycznego, t. 2, Szczególne świadczenia zdrowotne, 2018;
4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1. Komentarz do art. 1-86, Duże Komentarze Becka, 2016;
5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t 2. Komentarz do art. 87-243, Duże Komentarze Becka, 2016;
6. Prawo i Państwo. Księga jubileuszowa 200-lecia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 2017;
7. Prokuratoria Generalna. 200 lat tradycji ochrony dobra publicznego, 2016;
8. Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zagadnienia ustrojowe i procesowe. Skutki orzeczeń, 2014;
9. Kontrola konstytucyjności prawa. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych, 2014;
8. Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne, 2012;
9. Bezprawie legislacyjne, 2007.

Zainteresowania

Prof. Leszek Bosek od 2018 roku jest kierownikiem Pracowni Prawa Medycznego i Biotechnologii. Jej zadaniem jest koordynowanie interdyscyplinarnych badań naukowych, wykładów i seminariów z zakresu prawa medycznego.

W 2002 ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 r. obronił pracę doktorską pt. Bezprawie legislacyjne w prawie polskim (problemy odpowiedzialności odszkodowawczej).

Koordynowane przedmioty