University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
dr hab.

Mateusz Pilich

First names
Mateusz Józef
Surname
Pilich
Degrees and titles
dr hab.
PBN ID
3929448
+48 22 5527 200
Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa, room 111

schedule of classes
Sign in to see more.

Overview

Office hours (availability for students)

(in Polish) Dyżury/Office hours:
Środy/Wednesdays, 10:30 (am), pok./room 111, Collegium Iuridicum IV

WAŻNE OGŁOSZENIE W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO!
W związku z nadzwyczajnymi ograniczeniami w działalności wyższych uczelni podczas stanu zagrożenia epidemiologicznego na terytorium całego kraju, wszystkie osoby poszukujące kontaktu ze mną w jakiejkolwiek sprawie naukowej proszone są o kontakt zdalny pod adresem poczty elektronicznej lub za pomocą komunikatora Skype (link na mojej osobistej stronie www).

IMPORTANT ANNOUNCEMENT AS REGARDS THE STATE OF EPIDEMIOLOGICAL EMERGENCY!
Due to the extraordinary restrictions on the operation of universities during the epidemiological emergency throughout the country, all persons looking for a contact with me in any scientific matter are kindly asked to contact me remotely at the e-mail address or using Skype (link on my personal website).

Interests

1) Private International Law
2) International Civil Procedure

Courses coordinated

Courses conducted