Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-F1-04 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety stosowane
Psychologia Kliniczna
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie podstaw diagnozy zaburzeń rozwojowych dzieci do lat sześciu, w szczególności dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (zastosowanie wywiadu i obserwacji w diagnozie zaburzeń rozwojowych, metody standardowe przydatne w diagnostyce dzieci z zaburzeniami rozwoju, diagnoza różnicowa, diagnoza funkcjonalna).

Pełny opis:

Realizowane tematy:

- Wprowadzenie w problematykę diagnozy psychologicznej dziecka;

- wprowadzenie teoretyczne w problematykę zaburzeń rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, prezentacja nagrań video przedstawiających badanie dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu;

- wywiad i obserwacja w procesie diagnozy klinicznej dziecka;

- diagnoza różnicowa;

- diagnoza funkcjonalna;

- standardowe narzędzia diagnostyczne w procesie diagnozowania dziecka;

- aspekty etyczne diagnozowania dzieci;

- ćwiczenia praktyczne obejmujące przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej dziecka rozwijającego się prawidłowo.

Literatura:

Podręczniki do testów.

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Washington, D.C.: American Psychiatric Association.

Brzezińska A.I. i Toeplitz Z. (2007). Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży.

Pisula E. (2005). Małe dziecko z autyzmem. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pisula, E. (2010). Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Stemplewska- Żakowicz K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Szustrowa T. (red) (1987). Swobodne techniki diagnostyczne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Wolańczyk, T. i Komender, J. (red.) (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

World Health Organization (1992). International classiffcation of diseases. Geneva, Switzerland: World Health Organization.

Efekty uczenia się:

Student:

- potrafi określić, na czym polegają specyfika i aspekty etyczne pracy z dzieckiem;

- zna zastosowanie swobodnych metod diagnostycznych w diagnozowaniu zaburzeń rozwojowych;

- zna konstrukcję, ograniczenia i zastosowania standardowych metod diagnostycznych w diagnozowaniu zaburzeń rozwojowych;

- rozumie pojęcia diagnozy różnicowej i diagnozy funkcjonalnej;

- potrafi przeprowadzić diagnozę funkcjonalną dziecka;

- zdaje sobie sprawę z ograniczeń uzyskanych danych i potrafi je uwzględnić w procesie interpretacji.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Zaliczenie na podstawie prac wykonanych w trakcie trwania zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.