Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-FWS-OG Kod Erasmus / ISCED: 13.2 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Fizyka we współczesnym świecie
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Fizyki
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~baj/FWS.html
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Poziom licealny wiedzy ogólnej, zainteresowanie naukami przyrodniczymi


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cykl wykładów adresowany do studentów wszystkich kierunków studiów. Wykłady są także otwarte dla publiczności spoza uczelni. Na cykl będzie się składać kilka tematów, każdy prezentowany przez jednego wykładowcę, w wymiarze raz lub dwa razy po dwie godziny. Tematy wykładów będą wybierane spośród zagadnień przyciągających powszechną uwagę.

Poziom prezentacji powinien być dostępny dla słuchaczy na poziomie licealnym.

Pełny opis:

Cykl wykładów adresowany do studentów wszystkich kierunków studiów. Wykłady są także otwarte dla publiczności spoza uczelni. Na cykl będzie się składać kilka tematów, każdy prezentowany przez jednego wykładowcę, w wymiarze raz lub dwa razy po dwie godziny. Tematy wykładów będą wybierane spośród zagadnień przyciągających powszechną uwagę.

Poziom prezentacji powinien być dostępny dla słuchaczy na poziomie licealnym.

Przykładowa lista tematów:

Gdyby nie było fizyki

Wczoraj, dzis i jutro Wszechświata

Radioaktywna historia życia

Energetyka jądrowa

Globalne ocieplenie okiem fizyka

Trzęsienia ziemi

Fizyka życia

Interface mózg-komputer

Nanotechnologie

Nakład pracy studenta: wykład i testy 2 ECTS (30h)

Literatura:

Materiały dotyczące poszczególnych wykładów będą umieszczane sukcesywnie na stronie internetowej http://www.fuw.edu.pl/~baj/FWS.html

Efekty kształcenia:

Krytyczny stosunek do informacji prasowych, umiejętność wyrobienia sobie własnego zdania w oparciu o potrzebne dane dostarczane przez nauki ścisłe

Metody i kryteria oceniania:

Test po omówieniu każdego z tematów wykładu. Dla zaliczenia testu należy wykazać się ogólną znajomością omówionego tematu.

Do zaliczenia potrzebna jest połowa maksymalnej możliwej liczby punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Baj
Prowadzący grup: Michał Baj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Baj
Prowadzący grup: Michał Baj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.