Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Energia jądrowa i promieniotwórczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-EJIP-OG Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Energia jądrowa i promieniotwórczość
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Chemii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład zapoznaje z budową jądra atomowego oraz zjawiskiem promieniotwórczości i jej oddziaływaniu z materią. Ważnym celem wykładu jest zrozumienie korzyści i zagrożeń jakie niesie ze sobą promieniotwórczość oraz przedstawienie problematyki energetyki jądrowej, wyjaśnienie niektórych mitów i nieporozumień.

Pełny opis:

Na wykładzie są przedstawiane problemy związane z energią jądrową i wykorzystaniem jej przez człowieka. Opisana jest budowa jądra atomowego i związane z tym przyczyny przemian promieniotwórczych. Przy omawianiu budowy materii przedstawiany jest Model Standardowy oraz metody otrzymywania cząstek elementarnych. Omawiane są dostępne rodzaje promieniowania jądrowego oraz jego oddziaływanie z materią. Przedstawione są zastosowania izotopów naturalnych i sztucznie otrzymywanych w medycynie, nauce i technice. Omówione zostały problemy dotyczące wpływu skażeń promieniotwórczych i promieniowania jonizującego na organizmy i środowisko. Przedstawione są różne typy reaktorów jądrowych obecnie eksploatowanych. Istotnym problemem energetyki jądrowej są odpady promieniotwórcze - ich przechowywanie i utylizacja. Przyszłość stanowią nowe rozwiązania konstrukcyjne reaktorów atomowych np. reaktor Rubii. Wyjaśnione zostały niektóre mity i nieporozumienia dotyczące awarii w Czarnobylu.

Literatura:

1. A.Czerwiński, Energia jądrowa i promieniotwórczość. Oficyna Edukacyjna. Warszawa 1998

2. A. Czerwiński, Blaski i cienie promieniotwórczości, WSiP, Warszawa 1995

Efekty kształcenia:

Zdobycie wiedzy o budowie jądra atomowego oraz zjawisku promieniotwórczości i jej oddziaływania z materią. Ważnym jest zrozumienie korzyści i zagrożeń jakie niesie promieniotwórczość. Ważnym celem wykładu jest przedstawienie problematyki energetyki jądrowej oraz wyjaśnienie niektórych mitów i nieporozumień.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy na ocenę

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (w trakcie)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Chotkowski
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.