Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy chemii związków naturalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-PCZN-OG Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii związków naturalnych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Chemii
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład pomyślany jest jako wprowadzenie do chemii organicznej niskocząsteczkowych związków naturalnych na poziomie akademickim. Omawia występowanie, rolę i właściwości głównych grup metabolitów pierwotnych i wtórnych. Słuchacze zapoznani zostaną także z elementami ekochemii związków organicznych i współczesnymi poglądami na rolę chemicznej wymiany informacji w przyrodzie.

Pełny opis:

Wykład adresowany jest do tych słuchaczy, którzy pragną zapoznać się z elementami chemii niskocząsteczkowych związków naturalnych w jej współczesnym ujęciu. Wykładem objęte będą elementarne zagadnienia pierwotnego i wtórnego metabolizmu roślinnego. Poszczególne istotne grupy pochodnych: węglowodany, aminokwasy, kwasy tłuszczowe i prostaglandyny, terpenoidy, alkaloidy oraz związki fenolowe, będą systematycznie omówione. Poruszone będą również w ujęciu elementarnym zagadnienia współczesnej neurochemii, toksykologii oraz chemii ekosystemów, a także problemy związane ze wzajemnymi oddziaływaniami chemicznymi i współzależnościami wśród organizmów żywych. Między innymi omówiona zostanie symbioza i antybioza oraz mechanizmy i kanały wymiany informacji chemicznej (związki sygnałowe, feromony, zapachy i aromaty).

Literatura:

1. D.H.R. Barton, Ed., "Comprehensive Natural Products Chemistry", Pergamon, 1999

2. U. Wrzeciono, L. Zaprutko, „Chemia Związków Naturalnych. Zagadnienia wybrane”, Wydawnictwo Akademii Medycznej w Poznaniu, 2001.

3. I. Siemion, „Biostereochemia”, PWN, 1985

4. S. Kohlmünzer, „Farmakognozja”, PZWL, Warszawa 2000

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kształcenia objętego tym wykładem student powinien orientować się we współczesnej chemii związków naturalnych, w tym szczególnie:

posiąść wiedzę w zakresie:

•ogólnego opisu podstawowych szlaków metabolicznych

•rozpoznania kluczowych związków pośrednich odpowiedzialnych za procesy przenoszenia energii i procesy redox

•wyjaśnienia współzależności pomiędzy różnymi szlakami metabolicznymi

nabyć umiejętności w zakresie:

•logicznego powiązania genezy i przemian pochodnych z różnych klas związków naturalnych

•samodzielnego przewidywania możliwych konsekwencji biochemicznych i farmakologicznych istnienia wybranych grup funkcyjnych

•dostrzegania roli i zagrożeń z pojawiania się niektórych metabolitów wtórnych w środowisku naturalnym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidywane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Czarnocki
Prowadzący grup: Zbigniew Czarnocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Czarnocki
Prowadzący grup: Zbigniew Czarnocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.