Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne źródła energii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-WZEN-OG Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Współczesne źródła energii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Chemii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład dotyczy konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii dostępnych na Ziemi oraz analizy ich wpływu na środowisko. Przedstawiona zostanie historia badań i rozwoju elektrochemicznych źródeł prądu wraz z ich podziałem. Technologie produkcji wodoru wraz ze sposobami jego magazynowania i transportu oraz rola wodoru w przyszłej energetyce. Omówiona będzie także energetyka jądrowa z uwzględnieniem korzyści i zagrożeń jakie ze sobą niesie.

Pełny opis:

Wykład dotyczy przeglądu konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii dostępnych na Ziemi oraz analizy ich wpływu na środowisko. Duży nacisk jest położony na chemiczne źródła prądu (ogniwa) wraz z perspektywami zastosowań np. w pojazdach elektrycznych. Przedstawiona została historia badań i rozwoju elektrochemicznych źródeł prądu wraz z ich podziałem na ogniwa pierwotne, odwracalne (akumulatory) i paliwowe. Z najczęściej stosowanych ogniw szczególny nacisk jest położony na pierwotne ogniwa cynkowo-manganowe akumulatory ołowiano-kwasowe, wodorkowo-niklowe, litowo-jonowe oraz ogniwa wysokotemperaturowe. Omówione zostały bio-ogniwa. Opis ogniw paliwowych uwzględnienia ich podział na ogniwa wysokotemperaturowe i niskotemperaturowe oraz ich podział ze względu na stosowany w nich elektrolit. Zostały także scharakteryzowane różne typy "paliw" stosowanych w tych ogniwach. Omówiona jest energetyka jądrowa z uwzględnieniem korzyści i zagrożeń jakie za sobą niesie.

Literatura:

1. A.Czerwiński, Współczesne źródła energii, UW-IChP, Warszawa 2001

2. A.Czerwiński, "Akumulatory baterie i ogniwa" , Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005

Efekty kształcenia:

Opanowanie przez Studenta wiedzy o aktualnie dostępnych źródłach energii, o sposobach jej magazynowania i wykorzystania oraz o wpływie wytwarzania energii na środowisko.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.