Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Naturalne i antropogeniczne procesy strefy brzegowej Bałtyku; technologie czystej energii – Pobrzeże

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-MC-POB Kod Erasmus / ISCED: 07.302 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Naturalne i antropogeniczne procesy strefy brzegowej Bałtyku; technologie czystej energii – Pobrzeże
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Geologia I 1300-MC-GEO1
Geologia II 1300-MC-GEO2
Geologia-w 1300-MWOL1C1

Założenia (opisowo):

Student przed udziałem w zajęciach powinien opanować podstawową wiedzę w zakresie procesów egzogenicznych, zwłaszcza w zakresie procesów zachodzących w strefach brzegowych mórz i oceanów oraz procesów glacjalnych. Wskazane jest aby studenci uczestniczący w zajęciach mieli zaliczone ww. zajęcia z Geologii.


Skrócony opis:

Ćwiczenia terenowe odbywają się w pasie wybrzeża pomiędzy Łebą a Helem. Studenci mają możliwość zapoznania się z współczesnymi procesami przyrodniczymi w strefie brzegowej Bałtyku, z zagadnieniami ochrony roślinności, sposobami zabezpieczania brzegu przed erozją. Poznają zasady funkcjonowania elektrowni szczytowo-pompowej w Żarnowcu. Biorą udział w wykładach i zajęciach na terenie Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG w Helu. Poznają zagadnienia sukcesji roślinności w obrębie pół wydmowych w Słowińskim Parku Narodowym.

Pełny opis:

Ćwiczenia terenowe mają na celu zapoznanie studentów z krajobrazem glacjalnym i budową geologiczną Pobrzeża Pomorskiego w odsłonięciach klifowych Kępy Swarzewskiej. Współczesne procesy strefy brzegowej, budowę plaży, mikroformy dna piaszczystego związane z falowaniem i prądami studenci poznają na odcinku wybrzeża pomiędzy Helem a Łebą. Szczególny nacisk położony jest na procesy niszczenia brzegów morskich, zarówno na klifowym (Jastrzębia Góra) i wydmowym (Dębki, Łeba) odcinku wybrzeża. Studenci poznają różnego typu umocnienia brzegu zapobiegające dalszej erozji i osuwiskom (Rozewie, Jastrzębia Góra, Półwysep Helski, port we Władysławowie). Na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego zapoznają się z procesami eolicznymi, sukcesją roślinną środowiska wydmowego oraz problemami ochrony tego obszaru. Podczas pobytu w elektrowni szczytowo-pompowej, studenci poznają jej budowę, zasady działania, jej wpływ na środowisko przyrodnicze. W Stacji Morskiej UG w Helu studenci biorą udział w wykładach i zajęciach prowadzonych przez oceanografów i biologów pod kierunkiem prof. K. Skóry. Zajęcia dotyczą ekosystemu Morza Bałtyckiego, w tym Zatoki Puckiej, ochrony i introdukcji ssaków morskich (foki, morświny).

Literatura:

Augustowski B (red). 1984 - Pobrzeże Pomorskie. Ossolineum.

Przewoźniak M. (red). 1995 - Ochrona przyrody w rejonie Gdańskim. Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Rudowski S. 1986 - Środowisko sedymentacyjne rewowego wybrzeża morza bezpływowego na przykładzie południowego Bałtyku. Studia Geologica Polonica 87, 1-74.

Duxbury A.C. i in., 2002 - Oceany świata. PWN.

Cyberski, J. (red). 2005 - Stan i zagrożenie półwyspu Helskiego. Wydawnictwo Gdańskie.

Piotrowska H. (red). 1997 - Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu zajęć studenci opanują:

- rozpoznawanie struktur sedymentacyjnych oraz opis litologii skał klastycznych;

- analizę zmian środowiska i jej interpretacji, zarówno w odniesieniu do procesów współczesnych jak i w zapisie kopalnym;

- zagadnienia związane z ekosystemem Bałtyku;

- poznają sukcesje roślinne na różnych typach podłoża.

Nauczą się interdyscyplinarnego podejścia do analizowania problemów ochrony brzegu morskiego oraz ochrony środowiska naturalnego Bałtyku.

Metody i kryteria oceniania:

Student w czasie zajęć uczestniczy zarówno w zajęciach pokazowych, wykładowych, jak i praktycznych (np. samodzielnie opisując osady odsłaniające się w klifie lub wydmach). Na ocenę końcową składa się zarówno aktywność studenta w trakcie zajęć, jak również ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.