Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geologia morza/Oceanologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WMO2L1-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.302 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geologia morza/Oceanologia
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Omówienie elementów oceanologii i geologii morza potrzebnych przy określaniu środowisk powstawania skał osadowych i rekonstrukcji paleogeograficznych, a także w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

Zajęcia rozpoczną sie od drugiego tygodnia semestru.

Pełny opis:

1.Rola mórz i oceanów w historii Ziemi, relacje pomiędzy zapisem geologicznym a aktualistycznym, współczesne badania mórz i oceanów oraz ich przydatność dla nauki.

2.Omówienie pionierskich wypraw naukowych oraz współczesnych projektów badawczych na świecie.

3.Tektonika płyt litosfery i jej konsekwencje na tle geologii morza. Historia rozwoju oceanów w historii geologicznej.

4. Woda morska i jej cechy fizyczne.

5. Skład chemiczny, izotopowy wód oceanicznych, strefy przejściowe, bariery chemiczne

6. Charakterystyka stref brzegowych oraz konfiguracji dna basenów oceanicznych.

7. Osady mórz i oceanów.

8. Oddziaływanie atmosfery na obszary mórz i oceanów. Ciśnienie atmosferyczne, prądy konwekcyjne, wiatry i inne zjawiska na granicy woda /powietrze.

9. Przyczyny i skutki falowania morskiego. Pływy, prądy powierzchniowe i denne. Cyrkulacja wód w oceanach

10. Procesy dynamiczne odbywające się w poszczególnych strefach mórz i oceanów.

11. Ekologia mórz i oceanów. Omówienie charakterystycznych siedlisk życia w morzach i oceanach w zależności od położenia geograficznego oraz stref batymetrycznych. Obieg pierwiastków w przyrodzie. Piramida troficzna.

12. Zagrożenia ekologiczne dla ekosystemu morskiego.

13.Fenomen ekosystemu raf koralowych, wrażliwość, wymagania, zagrożenia.

14. Omówienie mórz epikontynentalnych na przykładzie Bałtyku. Charakterystyka i historia Bałtyku na tle innych, współczesnych mórz epikontynentalnych ekologicznych uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska.

15. Charakterystyka mórz w obszarach polarnych. Morza polarne. Cyrkulacja wód, konfiguracja dna, wyjątkowość biotyczna.

Literatura:

Duxbury A.C., Duxbury A.B. & Sverdrup K.A, 2002 - Oceany Świata. Wyd. Nauk. PWN.

Erikson J., 2003 – Marine Geology. Facts On File, Inc. New York.

Kennett J., 1982 - Marine Geology. Prentice Hall.

Leontjew O.K., 1989 - Geologia morza. Wyd. Nauk. PWN.

Majewski A., 1992 - Oceany i Morza. Wyd. Nauk. PWN.

Radomski A. & Gasiński M.A., 2004 - Elementy Oceanologii. Wyd. UJ, 2004.

Schopf T.J.M., 1987 – Paleoceanografia. Wyd. Nauk. PWN.

Thurman H.V., 1982 - Zarys oceanologii. Wyd. Morskie Gdańsk.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu przedmiotu studenci będą posiadali ogólną wiedzę o współczesnych morzach i oceanach oraz ich geologicznym zapisie w skałach. Wykład może być podpowiedzią w wyborze pracy badawczej lub zawodowej związanej z oceanografią lub ochroną wód morskich. Dla studentów kierunków przyrodniczych wykład jest przykładem związku pomiędzy geologią i paleontologią a naukami o współczesnym świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Kryterium oceny studenta jest znajomość wiedzy zdobytej na wykładach multimedialnych na podstawie egzaminu pisemnego.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.