Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna w nauczaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-012TIN Kod Erasmus / ISCED: 05.902 / (0119) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna w nauczaniu
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Niezbędna jest podstawowa wiedza na temat obsługi komputera oraz znajomość systemu operacyjnego MS Windows.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć z Technologii informacyjnej jest zapoznanie studentów z przydatnymi technikami komputerowymi, mającymi zastosowanie w procesie dydaktycznym. Studenci uczą się prezentowania zagadnień biologicznych w nowoczesnej i przystępnej formie (interaktywny dokument tekstowy, plakat, strona internetowa, prezentacja), nabywając po drodze takie umiejętności jak obsługa edytorów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, programów graficznych oraz edytorów do tworzenia stron internetowych.

Pełny opis:

Na zajęciach z Technologii informacyjnej w nauczaniu studenci zapoznają się z technikami komputerowymi mającymi zastosowanie w procesie dydaktycznym. Studenci poznają różne sposoby prezentowania zagadnień biologicznych w nowoczesnej i przystępnej formie, uczą się organizować zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjnej oraz zapoznają się z zasobami internetowymi o tematyce biologicznej. Zajęcia mają charakter praktyczny – studenci pracują indywidualnie nad własnymi projektami. W trakcie zajęć wykorzystywane są takie programy komputerowe jak: edytory tekstowe (Microsoft Word, OpenOffice Writer), arkusze kalkulacyjne (MS Excel, OO Calc), programy prezentacyjne (MS Powerpoint, OO Impress), edytory graficzne (OO Draw, GIMP), edytory tekstowe do tworzenia stron internetowych w html (notatnik, kED). Zajęcia skonstruowane są w taki sposób, by osoby posiadające jedynie podstawową umiejętność obsługi komputera były w stanie samodzielnie wykonać postawione przed nimi zadania, a osoby dysponujące bardziej zaawansowanymi umiejętnościami mogły je rozwinąć. Studenci mają do wykonania sześć projektów; pięć z nich przygotowuje się w czasie trwania ćwiczeń, projekt szósty (prezentacja multimedialna przedstawiająca wybrane zagadnienie biologiczne) przygotowywany jest w domu.

Projekt 1. Internetowa „mapa drogowa”. Przygotowanie dokumentu tekstowego omawiającego wybrane zagadnienie biologiczne; dokument zawiera system hiperłączy umożliwiających przeglądanie zasobów internetowych powiązanych z tematem opracowania.

Projekt 2. Praca z arkuszem kalkulacyjnym. Opracowanie danych liczbowych zawartych w arkuszu kalkulacyjnym – przygotowanie danych, edycja graficzna i prezentacja wykresów.

Projekt 3. Edycja zdjęć. Edycja zdjęć cyfrowych – zmiany wielkości i rozdzielczości zdjęć, kadrowanie i wycinanie obiektów, poprawianie “jakości” zdjęć (ostrość, naświetlenie, kolory, itp.), praca w warstwach, stosowanie podstawowych i zaawansowanych filtrów, itd.

Projekt 4. Plakat. Przygotowanie plakatu o wymiarach A0 przedstawiającego wybrane zagadnienie biologiczne.

Projekt 5. Strona internetowa. Przygotowanie przy pomocy edytora tekstowego strony internetowej opisującej wybrane zagadnienie biologiczne.

Projekt 6. Prezentacja multimedialna. Prezentacja przedstawiająca wybrane zagadnienie biologiczne; zadanie to jest wykonywane w domu. Na ostatnich zajęciach studenci przedstawiają krótki wstęp do lekcji do którego ilustracją jest przygotowana wcześniej prezentacja.

Literatura:

Przydatne mogą być książki na temat przygotowywania prezentacji multimedialnych i wystąpień, np:

Lenar P. (2008). Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wyd. Helion

Mniej zaawansowani użytkownicy komputerów mogą skorzystać z dowolnych (drukowanych bądź internetowych) podręczników użytkownika dla programów z pakietów MS Office i OpenOffice oraz dla programu GIMP. Przydatne mogą być również podręczniki na temat tworzenia stron internetowych w html, dostępne także w internecie, np:

http://webmaster.helion.pl/

http://www.kurshtml.boo.pl/

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Zna i stosuje przyjęte zachowania społeczne przy pracy z wykorzystaniem internetu oraz internetowych baz wiedzy

2. Zna organizację procesu nauczania/uczenia się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

3. Ma wiedzę dotyczącą technik informacyjnych w nauczaniu

4. Posiada wiedzę dotyczącą uzależnienia od internetu i jego wpływu na zdrowie i sytuację szkolną ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

1. Przetwarza teksty, wykorzystuje arkusze kalkulacyjne, posługuje się grafiką prezentacyjną, pozyskuje i przetwarza informacje, korzystając z zasobów internetowych

2. Korzystając z narzędzi informatycznych motywuje do uczenia się przedmiotów przyrodniczych również w aspekcie wyboru przyszłej drogi zawodowej

3. Kształtuje nawyki pozyskiwania informacji ze zweryfikowanych i wiarygodnych internetowych źródeł wiedzy inspirując do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

4. Stosuje zasady i normy etyczne związane z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, w tym internetu, w życiu i pracy zawodowej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Ma świadomość roli społecznej i zawodowej nauczyciela, jako przewodnika wykorzystującego narzędzia informatyczne i internetowe bazy wiedzy

2. Rozumie konieczność tworzenia, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, klimatu wychowawczego w klasie stymulując rozwój społeczno-moralny dzieci

3. Ma świadomość odpowiedzialnego, profesjonalnego i wytrwałego przygotowywania się do swojej pracy

4. Jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć każdy student przygotowuje indywidualnie sześć projektów; każdy z nich jest oceniany, a ocena ostateczna jest średnią z sześciu ocen cząstkowych. Warunkiem zaliczenia jest wykonanie wszystkich sześciu projektów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Milanowski
Prowadzący grup: Rafał Milanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.