Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Introduction to geovisualization (ERASMUS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-ERASMUS-IGV Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Introduction to geovisualization (ERASMUS)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty dla studentów ERASMUSA
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot dedykowany jest studentom zainteresowanym tematyką kartografii, w szczególności geowizualizacji. Wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie z możliwościami oraz wymaganiami stawianymi poprawnej wizualizacji informacji geograficznej. Zakres kursu obejmuje także poznanie metod prezentacji kartograficznej i ich zastosowania.

Pełny opis:

Założeniem kursu jest wprowadzenie studentów do tematyki efektywnej wizualizacji danych przestrzennych. Poznane zagadnienia umożliwią studentom poprawne i efektywne opracowanie i wizualizację map tematycznych i ogólnogeograficznych. Kurs obejmuje 10 ćwiczeń oraz projekt

Tematyka zajęć:

1.Skale, podziałki i narzędzia

2.Odwzorowania

3.Generalizacja (osadnictwo, sieć rzeczna, lasy)

4.Metody jakościowe i porządkowe

5.Nazwy

6.Kartogram

7.Diagram

8.Zestawienie legend - podsumowanie

9.Projekt cz 1

10.Projekt cz 2

Literatura:

1.Dent B.D., Torguson J., Hodler T., Cartography: Thematic Map Design, USA, McGraw-Hill Science Engineering

2.Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D. W. 2005, Geographic Information Systems and Science. USA, John Wiley and Sons Ltd.

3.Slocum T.A., McMaster R.B, Kessler F.C., Howard H.H., 2008, Thematic Cartography and Geovisualization. USA, Pearson Prentice Hall.

Efekty kształcenia:

Student rozumie relację między skala a poziomem szczegółowości mapy. Rozróżnia pojęcia dokładności i precyzji map.

Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu kartografii i geowizualizacji.

Student zna i umie zastosować poznane metody prezentacji kartograficznej.

Student potrafi poprawnie opracować efektywną mapę tematyczną oraz ogólnogeograficzną.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się punkty zdobyte przez studenta na kolejnych zajęciach za realizację bieżących tematów ćwiczeń oraz ocena z realizowanego projektu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.