Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badawcze w geografii fizycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-MCTMBG1L Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Metody badawcze w geografii fizycznej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty oferowane dla MSOŚ
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentów I roku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w geografii fizycznej (geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geoekologii i gleboznawstwa). W trakcie zajęć prezentowana jest współczesna problematyka prac badawczych i stosowane metody opracowań. Pokazywane jest szerokie spektrum problematyki naukowej realizowanej w poszczególnych zakładach. Dużą wagę przykłada się do przygotowania i prowadzenia prac terenowych jako źródła danych podstawowych. Omawiane są tez eksperymenty pomiarowe.

Składają się z zajęć kameralnych (konwersatorium) oraz ćwiczeń praktycznych w terenie.

Pełny opis:

Konwersatorium:

Metody badawcze w geografii fizycznej - 120 godzin

Tematyka badań realizowanych w Instytucie Geografii Fizycznej (w tym przykłady prac magisterskich i licencjackich); środowisko przyrodnicze jako obiekt badań, źródła informacji o środowisku przyrodniczym (pomiary zdalne i terenowe, przetwarzanie i przechowywanie danych - bazy danych, źródła kartograficznej), metody oceny stanu środowiska i prognozy, eksperymenty badawcze. Interpretacja wyników badań terenowych i laboratoryjnych.

Ćwiczenia praktyczne w terenie - 64 godziny

Kształtowanie w praktyce umiejętności przekazywanych w czasie zajęć kameralnych. Zapoznanie z budową i sposobem obsługi podstawowych przyrządów pomiarowych. Prowadzenie samodzielnych prac terenowych, sporządzanie ich dokumentacji, opracowanie i interpretacja wyników. Samodzielne prace z wykorzystaniem źródeł kartograficznych, rozproszonych baz danych i wyników pomiarów hydrologicznych i meteorologicznych.

Literatura:

Literatura podawana jest przez prowadzących poszczególne bloki tematyczne.

Efekty kształcenia:

Student :

- zna słownictwo specjalistyczne,

- zna najnowsze kierunki badawcze IGF,

- zna różnorodność źródeł informacji naukowej,

- wie o stosowanych metodach,

- umie przygotować się do prac terenowych,

- umie wykorzystywać dane przestrzennych oraz rejestrować wyniki własnych badań,

- rozumie potrzebę pracy terenie.

Metody i kryteria oceniania:

Każdy z bloków posiada odrębne zasady zaliczania, które są podawane na pierwszych zajęciach.

Zasady wspólne:

- Obecność na zajęciach (w każdym bloku można opuścić jedno zajęcie).

- Aktywność.

- Zaliczanie prac cząstkowych.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.