Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-MS-LICZOS-Z Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty oferowane dla MSOŚ
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Znajomość zasad zarządzania przestrzenią i środowiskiem.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium dotyczące gospodarowania przestrzenią i zarządzania środowiskiem.

Pełny opis:

Seminarium dotyczące gospodarowania przestrzenią i zarządzania środowiskiem. Seminarium zapoznaje studentów z problematyką prowadzenia pracy badawczej, realizacji pracy licencjackiej na poziomie licencjackim z zakresu zarządzania ochroną środowiska oraz wspomaga w przygotowaniu i wykonaniu kolejnych etapów jej wykonania. Opracowanie i wygłoszenie referatu (1-2 w semestrze) bezpośrednio związanego z tematem pracy dyplomowej.

Literatura:

Weiner J., 2006, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Plit F., 2007, Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii: poradnik bardzo praktyczny, Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

Dumanowski B., 1990, Wstęp do badań naukowych dla geografów, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu seminarium student:

– zna podstawy metodyczne realizacji pracy dyplomowej,

– posiada umiejętność przygotowania wstępnego planu pracy, który uwzględnia główne części pracy licencjackiej,

– potrafi dokonywać wyboru i poddać analizie materiały archiwalne,

– potrafi opracować wyniki badań.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacje, obecność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

W wybranym przedsiębiorstwie lub instytucji, po uzgodnieniu z prowadzącym seminarium oraz opiekunem pracy licencjackiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.