Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stosunki międzygrupowe w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SP303-09 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stosunki międzygrupowe w organizacji
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia organizacji i pracy
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wymaga ukończenia kursu w zakresie Psychologii Społecznej oraz Psychologii Osobowości.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student

- rozumie konflikty zachodzące w organizacjach

- zna podstawowe teorie wyjaśniające procesy międzygrupowe

Postawy

Student

- ma świadomość ograniczeń poznawczych wynikających ze struktur hierarchicznych, co uwrażliwia go na los osób podporządkowanych w takich strukturach

- nie ulega naciskom wynikającym z posłuszeństwa i relacji władzy.

Umiejętności

Student

- potrafi budować tożsamość w ramach organizacji

- radzi sobie z kryzysami wynikającymi z tożsamościowych procesów w organizacji (przejęcia, fuzje, konflikty).

- przewiduje konsekwencje zagrożeń tożsamościowych oraz konfliktów w organizacji

- radzi sobie z typowymi problemami międzygrupowymi w organizacjach pozarządowych, instytucjach państwowych, partiach politycznych, związkach zawodowych, przemyśle, spółdzielniach, instytucjach prywatnych – czyli wszędzie tam, gdzie jest miejsce dla psychologa organizacji

Metody i kryteria oceniania:

Studenci muszą wykazać się znajomością problematyki poruszanej w czasie wykładu oraz głównych lektur, jak również umiejętność zastosowania wiedzy do konkretnych sytuacji.

UWAGA: zajęcia specjalizacyjne z Zadania 5 „Rozbudowa specjalizacji z psychologii organizacji i pracy” w ramach projektu „Zawód psycholog: dostosowanie programów specjalizacji i staży dla studentów psychologii UW do wymagań rynku pracy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zajęciach sprawdzana jest obecność (szczegółowy regulamin zajęć w ramach POKL znajduje się na stronie specjalizacji http://www.psychologia.pl/spop)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.