Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki o człowieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DONOC Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Nauki o człowieku
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Obowiązkowe przedmioty dla I roku
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas tych zajęć studenci zapoznają się z wybranymi metodami antropologii fizycznej i bioarcheologii, ze szczególnym uwzględnieniem zasad eksplorowania i opisu szczątków ludzkich podczas wykopalisk archeologicznych. Przedstawione również zostaną możliwości wykorzystania wyników analiz bioarcheologicznych przez archeologów. W programie znajduje się również krótki przegląd podstawowych zagadnień antropologii kulturowej.

Pełny opis:

Ramowy program zajęć: (1) antropologia fizyczna i bioarcheologia: krótki rys historyczny, różne definicje, (2) metody eksplorowania i opisu szczątków ludzkich podczas wykopalisk archeologicznych, (3) podstawy prawne i kwestie etyczne związane z eksplorowaniem cmentarzysk, (4) opis ludzkiego szkieletu: podstawowe terminy, (5) metody określania płci i wieku na podstawie kości i zębów, (6) inne metody indywidualnej diagnostyki, rekonstrukcja diety i schorzeń w dawnych populacjach, (7) wprowadzene do paleodemografii, (8) genetyka człowieka, (9) badania starożytnego DNA, (10) zarys filogenezy człowieka: ewolucja naczelnych, australopiteki, rodzaj Homo, (11) podstawowe terminy antropologii kulturowej.

Literatura:

Brothwell D.R., Digging up bones, New York 1982

Lewin R., Wprowadzenie do ewolucji człowieka, Warszawa 2002

Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, Warszawa & Łódź 1997

Piontek J., Biologia populacji pradziejowych. Zarys metodyczny, Poznań 1999

Efekty kształcenia:

Student ma podstawową wiedzę o powiązaniach archeologii z antropologią fizyczną; rozumie związek między osiągnięciami antropologii fizycznej a możliwościami ich wykorzystania w archeologii; ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu metod oraz technik dokumentacji szczątków ludzkich znajdowanych podczas wykopalisk archeologicznych; ma podstawowe wiadomości o rozwoju człowieka oraz jego głównych strategiach adaptacji do różnych warunków środowiskowych; rozumie problematykę etyczną związaną z rzetelnością i uczciwością naukową oraz z odpowiedzialnością za trafność podejmowanych decyzji w trakcie badań ludzkich szczątków kostnych, w zgodzie z obowiązującym prawem państwa, na terenie którego prowadzone są badania. Znajomość podstawowych terminów i narzędzi stosowanych w osteologii człowieka, umiejętność wstępnego określania płci i wieku na podstawie szkieletu, umiejętność eksploracji i dokumentacji szczątków ludzkich znajdowanych podczas wykopalisk archeologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia: egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Więckowski
Prowadzący grup: Agata Bebel-Nowak, Rafał Fetner, Wiesław Więckowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.