Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium. Etnografia rynku i konsumentów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LL097 Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Laboratorium. Etnografia rynku i konsumentów
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Laboratoria etnograficzne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

W ostatnich latach zarówno w Polsce jak i w wielu innych krajach, etnograficzne techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane są w badaniach rynkowych. Powstają wyspecjalizowane podmioty gospodarcze oferujące tego typu usługi badawcze. Okazuje się, że etnografia jako nauka wypracowała metodologie ułatwiające zrozumienie ludzi i mechanizmów ich działania, które sprawdzają się zarówno w badaniu egzotycznych kultur jak i niszowych segmentów konsumentów. Monografię wsi od monografii centrum handlowego może różnić wiele, co nie znaczy, że zastosowane podejście badawcze ma być diametralnie różne.

Pełny opis:

W swojej propozycji pragnę zaprosić studentów do badania tego co w zasięgu ręki, tego co aktualnie dzieje się w naszej szeroko pojętej kulturze a nieczęsto staje się przedmiotem dociekań etnografów. Zapraszam do badania życia codziennego konsumentów i ich zachowania w rzeczywistości rynkowej. Nie mam wątpliwości, że zdobyte w trakcie laboratorium doświadczenie przekuje się na konkretne umiejętności, które studenci będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej. Z perspektywy wieloletniego pracownika branży badawczej mam przeświadczenie, iż wachlarz jakościowych umiejętności badawczych jaki studenci nabywają w trakcie etnograficznych laboratoriów jest niezwykle cenny w próbach zrozumienia zachowań konsumenckich.

W projekcie nie zamierzam proponować wyjazdów sugerując znalezienie tematów badawczych w swoim otoczeniu. Myśląc o studentach pracujących nie wykluczam, że tematy badawcze mogą wiązać się z wykonywaną przez nich na co dzień pracą w korporacjach, agencjach reklamowych lub innych organizacjach.

Pierwszy semestr zostanie poświecony zagadnieniom ogólnym. Pokazane zostaną kierunki i obszary w jakich etnografia może pomóc w eksploracji zagadnień związanych ze sposobami konsumpcji. Pierwszy semestr to okazja to nauczenia się i zdefiniowania słownika pojęć, którymi będziemy posługiwali się do końca projektu, a także nabycia kompetencji, które umożliwią przeprowadzenie pierwszych wywiadów i obserwacji. Semestr pierwszy zakończy się pierwszym badaniem terenowym, którego temat zaproponuje prowadzący. Ma to być ćwiczenie przygotowujące studentów do przyszłej samodzielnej pracy nad realizacją własnych pomysłów badawczych. Zadaniem dla uczestników będzie przeprowadzenie 10 wywiadów i obserwacji.

Na zakończenie zajęć przeprowadzony zostanie sprawdzian ze znajomości lektur.

Semestr zostanie zakończony rozpoczęciem wspólnego projektu badawczego, do którego każdy ze studentów przeprowadzi wywiady na podstawie wspólnego dla wszystkich scenariusza badawczego.

Przykłady tematów prac laboratoryjnych jakie mogą powstać w trakcie trwania projektu:

Euro 2012 jako proces modernizacyjny. Zmiany w sposobie konsumpcji widowiska piłkarskiego.

Asystenci sprzedaży, galerianki, lanserzy - życie codzienne w galerii handlowej

Opener od kontrkultury do ...? Monografia festiwalu muzycznego.

Między Starbucksem a CoffeeHeaven - rola kawiarni w życiu wielkomiejskiej młodzieży

Hand made - nowy wymiar ręcznej roboty.

Efekty uczenia się:

Student zdobywa wiedzę i doświadczenie na temat tego jako prowadzić badania terenowe: opracowuje kwestionariusz badawczy, przeprowadza wywiady. Ponadto, opracowuje i analizuje materiał badawczy podczas nich zebrany. Poznaje również podstawową literaturę dotyczącą omawianych w czasie zajęć zagadnień. Podczas pisania pracy laboratoryjnej nabywa umiejętności tworzenia tekstu naukowego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.