University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Elementy retoryki i moderowanie dyskusji w pracy nauczyciela– Klinika Kariery przyszłego nauczyciela

General data

Course ID: 0000-ERMD-KKPN-OG
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Elementy retoryki i moderowanie dyskusji w pracy nauczyciela– Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
Organizational unit: University of Warsaw
Course groups: General university courses
General university courses in the social sciences
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Type of course:

general courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie na początku pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP

- wypełnienie pre-i post-testu służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji)

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich.

Short description: (in Polish)

ajęcia składać się będą z dwóch części. W części pierwszej studentki i studenci zapoznają się z tymi narzędziami wykorzystywanymi podczas przygotowywania i wygłaszania przemówienia, które łatwo mogą być użyte w pracy nauczycielek i nauczycieli. W części drugiej nabyte umiejętności wykorzystają poprzez uczestnictwo w wybranym typie debaty, wcześniej zapoznając się ze sposobami prowadzenia dyskusji i debat.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Full description: (in Polish)

Zajęcia będą miały charakter przede wszystkim warsztatowy. W ich trakcie będą poruszane następujące zagadnienia:

jak rozpoczynać i kończyć mowę/lekcję

jak stawiać tezę wystąpienia/jak formułować temat lekcji

jak dobierać argumenty/jak dobierać treści na lekcji

jak nawiązywać kontakt ze słuchaczami/uczniami

jak wykorzystywać mowę ciała

jak wykorzystywać możliwości głosu

jak kontrolować tremę

jak trenować pamięć

jak urozmaicać wystąpienia/lekcje narzędziami multimedialnymi i rekwizytami

jak oceniać wystąpienie publiczne

jak wywoływać i moderować dyskusję w klasie

jak prowadzić różne typy debat

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Bibliography: (in Polish)

Literatura

Literatura dotycząca tematyki zajęć jest ogromna. Poniżej wybrane lektury:

Anderson C., TED talks: oficjalny poradnik TED: jak przygotować wystąpienie publiczne, Wrocław 2018

Bańko M., ABC dobrego mówcy, w: Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2020, 159-230

Ćwiczenia z retoryki, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, M. Załęska, Warszawa 2012

Korolko M., Sztuka retoryki: przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990

Kutnyj P., Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych, Warszawa 2021

Retoryka, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Dacy, P. Wilczek, Warszawa 2009

Szermierka na słowa: o debacie oksfordzkiej i nie tylko, red. T. Dołęgowski, W. Labuda, Warszawa 2021

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu zajęć studentka/student:

potrafi zaplanować mowę

potrafi wygłosić przemówienie wykorzystując narzędzia wykorzystywane przy tworzeniu mowy wedle metody retorycznej

potrafi ocenić jakość wystąpienia publicznego

potrafi zaplanować przeprowadzenie wybranego typu debaty

potrafi moderować wybrane typy debat

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

-aktywność,

-przygotowanie kilkuminutowego wystąpienia z wykorzystaniem narzędzi i wiedzy zdobytych podczas zajęć.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)