University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Jak pisać, żeby inni chcieli czytać? Kreatywne pisanie w pracy nauczyciela (edycja 3.)- Klinika Kariery przyszłego nauczyciela

General data

Course ID: 0000-JPCP3-KKPN-OG
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Jak pisać, żeby inni chcieli czytać? Kreatywne pisanie w pracy nauczyciela (edycja 3.)- Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
Organizational unit: University of Warsaw
Course groups: General university courses
General university courses in the social sciences
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Type of course:

general courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Niewypełnienie ww. dokumentów oznacza rezygnację z zajęć.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP (online). Link do ww. dokumentów zostanie przesłany uczestnikom mailowo.

- wypełnienie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć pre-i post-testu (online) służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji). Link do ww. dokumentów zostanie przesłany uczestnikom mailowo.

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich.


Short description: (in Polish)

Jak pisać, żeby inni chcieli czytać? Tworzenie i redagowanie różnego rodzaju tekstów (użytkowych, literackich, publicystycznych), rozwijając przy tym wyobraźnię oraz myślenie kreatywne. Celem zajęć jest podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych uczestników. Studenci w sposób wyłącznie praktyczny będą rozwijać umiejętność tworzenia spójnych, logicznych, poprawnych językowo (!) oraz atrakcyjnych tekstów. Wzmacnianie umiejętności pisarskich na pewno przyda się każdemu przyszłemu nauczycielowi.

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich. Jeżeli student nie spełnia tego kryterium, zostanie poproszony o wyrejestrowanie z zajęć.

Full description: (in Polish)

Umiejętność tworzenia poprawnego, logicznego, spójnego, a przy tym atrakcyjnego tekstu jest niezbędna w pracy każdego nauczyciela. Podczas zajęć studenci nauczą się konstruować różnego rodzaju komunikaty i teksty oraz dostosowywać je do zróżnicowanych (np. wiekowo) grup odbiorców, rozwijając świadomość językowo-stylistyczną. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość sprawdzenia nowo nabytych umiejętności w praktyce, dyskusji na temat realizowanych zadań oraz uzyskania konstruktywnej informacji zwrotnej od innych uczestników zajęć.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Niewypełnienie obligatoryjnej dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem drugich zajęć oznacza rezygnację z zajęć, a tym samym student zostanie poproszony o wyrejestrowanie się z nich.

Bibliography: (in Polish)

Batko A., Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji, wyd. Helion, Onepress, Gliwice 2011.

Bublanova A., Selzerova A., Ćwiczenia kreatywnego pisania, wyd. Moc Media, Warszawa 2022.

Murdoch A., Kreatywność w reklamie, wyd. PWN, Warszawa 2003.

Bralczyk J., Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka, wyd. PWN, Warszawa 2014.

Penman D., Mindfulness. Droga do kreatywności, wyd. Samo Sedno, Warszawa 2016

Puzyrkiewicz D., Biblia copywritingu, wyd. Helion, Gliwice 2019.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu zajęć student:

Zna zasady tworzenia różnych formy wypowiedzi

Rozróżnia podstawowe zabiegi językowe i używa ich w sposób poprawny

Potrafi wskazać różnice pomiędzy perswazją a manipulacją

Posługuje się różnymi stylami pisarskimi

Potrafi zredagować spójny i logiczny tekst na wskazany temat

Potrafi rozróżnić podstawowe błędy językowe

Zna podstawowe techniki kreatywnego myślenia

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki zaliczenia zajęć:

- aktywny udział w zajęciach

- przygotowanie krótkiego tekstu na wskazany temat (podczas zajęć)

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-20 - 2023-06-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Workshops, 20 hours, 18 places more information
Coordinators: Barbara Łochowska
Group instructors: Agata Rosińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Workshops - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)