Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mindfulness w pracy nauczyciela (edycja 5.) - Klinika Kariery przyszłego nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0000-MWPN5-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mindfulness w pracy nauczyciela (edycja 5.) - Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
Jednostka: Uniwersytet Warszawski
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Niewypełnienie ww. dokumentów oznacza rezygnację z zajęć.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP (online). Link do ww. dokumentów zostanie przesłany uczestnikom mailowo.

- wypełnienie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć pre-i post-testu (online) służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji). Link do ww. dokumentów zostanie przesłany uczestnikom mailowo.

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich.


Ponadto:

- otwarty umysł, gotowość do eksperymentowania

- nastawienie na intensywną pracę indywidualną i grupową.

- czynny udział w zajęciach


Materiały:

Mata, dres lub swobodny strój, butelka wody, zeszyt do robienia notatek, długopis, ołówek


Skrócony opis:

Trening uważności to jeden z istotnych kierunków wspierania dzieci we współczesnej szkole w pokonywaniu stresu i kształtowaniu postaw społecznych opartych na uważności i empatii. To także skuteczne ćwiczenie umysłu potwierdzone wieloletnimi badaniami naukowymi…

Warsztat skierowany jest do studentów pragnących być w przyszłości otwartymi, gotowymi do działania pedagogami, wychowawcami i nauczycielami. Dla osób, które pragną rozwijać się i czerpać inspirację do pracy z rzeczy prostych i codziennych.

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich. Jeżeli student nie spełnia tego kryterium, zostanie poproszony o wyrejestrowanie z zajęć.

Pełny opis:

Mindfulness to praktyka uważności. Celebracja chwil. Umiejętności aktywnego zarządzania uwagą. Narzędzie wspierające procesy poznawcze, stabilizujące pracę układu nerwowego.

Reguluje emocje, obniża stres i napięcie.

Ukierunkowuje uwagę.

Wzmacniania siłę koncentracji i przeciwdziała rozproszeniu umysłu.

Na warsztacie uczestnicy poznają ćwiczenia wspierające uważność, wyostrzające zmysły i ukierunkowujące uwagę na zewnątrz i do wewnątrz.

Każde z ćwiczeń opatrzone będzie komentarzem prowadzącej oraz wypowiedziami uczestników.

Na warsztacie uruchomimy zmysły. Wyostrzymy wzrok i słuch. Będziemy smakować, dotykać i eksplorować. Oddalać się i przybliżać do naszych doświadczeń. Być z nimi bez oceny.

Poszukamy niewidzialnych włączników naszych reakcji na to co nas otacza i to, co rozgrywa się wewnątrz nas.

Cele warsztatu:

Poznanie nowego narzędzia do pracy własnej, a także do pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi

Poznanie ćwiczeń wzbogacających doświadczenia zmysłowe

Poznanie ćwiczeń wspierających i rozwijających uważność

Korzyści:

Rozszerzenie warsztatu pracy

Poszerzenie własnej perspektywy myślenia, odczuwania i postrzegania siebie innych osób oraz otoczenia

Proponowane na warsztacie formy pracy mogą być wykorzystane podczas indywidualnej i grupowej pracy z dzieckiem. Ćwiczenia uważności mogą wzbogacać codzienne lekcje lub stanowić element stałej, wspierającej praktyki relaksacyjnej, a także być jednym z elementów zajęć terapeutycznych.

Warsztat umożliwia uzyskanie kompetencji zawodowych oraz komunikacyjnych i wychowawczych.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Niewypełnienie obligatoryjnej dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem drugich zajęć oznacza rezygnację z zajęć, a tym samym student zostanie poproszony o wyrejestrowanie się z nich.

Literatura:

Snel Eline, Spokój i uważność żabki, wydawnictwo CoJaNaTo, Warszawa 2016

Ann Weiser Cornell, Focusing. Madrość Ciała. Przewodnik po emocjonalnym uzdrawianiu siebie, wydawnictwo MiND, 1996 Podkowa Leśna

Jon Kabat -Zin, Gdziekolwiek jesteś bądź. Przewodnik uważnego życia, IPSI Press, Warszawa 2007

Asa Lind, Raz dwa trzy Piaskowy Wilk. Wydawnictwo Zakamarki, Poznań 2017

Mark Williams, Danny Penman, Mindfulness. Trening uważności. Jak znaleźć spokój w pędzącym świecie, wydawnictwo Samo Sedno, Warszawa 2014

Rafał Ohme, Ula Dąbrowska, SPA dla umysłu. Zadbaj o siebie, by dbać o innych, Burda Media Polska Sp.z o.o. , Warszawa 2019

Leo f. Buscaglia, Miłość. O sztuce uzdrawiania uczuć, Gdańskie wydawnictwo psychologiczne, Warszawa 2007

Leo f. Buscaglia, Radość życia. O sztuce miłości i akceptacji, Gdańskie wydawnictwo psychologiczne, Warszawa 2007

Leo f. Buscaglia, Sztuka bycia sobą, Gdańskie wydawnictwo psychologiczne, Warszawa 2007

Jonathan Caroll, Oko dnia, Dom wydawniczy REBIS Sp. Z o.o., Poznań 2006

Philippe Delerm, Pierwszy łyk piwa i inne drobne przyjemności, Wydawnictwo Sic! S.c., Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu warsztatów student:

zna podstawowe ćwiczenia i techniki relaksacyjne oraz wspierające uważność wykorzystane na warsztacie

wie w jaki sposób może wykorzystać je w pracy z indywidualnej i grupowej z dzieckiem

wie na czym polega edukacyjna i terapeutyczna rola wykorzystanych technik

zna korzyści płynące z wykorzystania prezentowanych technik relaksacyjnych i wspierających uważność

zna rolę myślenia abstrakcyjnego, wizualnego w relaksacji

zna podstawowe zasady zastosowanie technik relaksacyjnych i wspierających uważność podczas pracy z dzieckiem

potrafi wykorzystać prezentowane na warsztacie ćwiczenia materiały w praktycznych działaniach i w codziennej pracy z uczniem

potrafi korzystać w z myślenia abstrakcyjnego, wizualnego ucznia

podejmuje własne próby prowadzenia ćwiczeń relaksacyjnych oraz wspierających uważność

potrafi stosować ćwiczenia i techniki wspierające kontakt z bieżącym doświadczeniem

potrafi stosować ćwiczenia i techniki wspierające uważną postawę wobec problemów, świadomego radzenia sobie z trudnymi emocjami, stresem

rozumie potrzebę zastosowania w pracy wychowawczej i terapeutycznej z dzieckiem elementów Mindfulness

wie jak wykorzystać poznane techniki w pracy z dzieckiem lub grupą, by podjęte działania wspierały procesy edukacyjne, emocjonalne i poznawcze uczestników

posiadania zaplecze dobrych praktyk wspierających uważność

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

- aktywny udział w warsztacie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Łochowska
Prowadzący grup: Agnieszka Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)