University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Jak nauczać dwujęzycznie przedmiotów niejęzykowych? Nauczanie dwujęzyczne w teorii i praktyce – Klinika Kariery

General data

Course ID: 0000-ND-KKPN-OG
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Jak nauczać dwujęzycznie przedmiotów niejęzykowych? Nauczanie dwujęzyczne w teorii i praktyce – Klinika Kariery
Organizational unit: University of Warsaw
Course groups: General university courses
General university courses in the social sciences
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Type of course:

general courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Niewypełnienie ww. dokumentów oznacza rezygnację z zajęć.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP (online). Link do ww. dokumentów zostanie przesłany uczestnikom mailowo.

- wypełnienie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć pre-i post-testu (online) służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji). Link do ww. dokumentów zostanie przesłany uczestnikom mailowo.

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich.


Uczestnicy zajęć powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki ogólnej.


Short description: (in Polish)

Głównym celem zajęć jest przygotowanie studentów kierunków niefilologicznych do pracy nauczyciela przedmiotów niejęzykowych (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, …) w klasach dwujęzycznych.

W czasie zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z głównymi założeniami zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego nazywanego w Polsce nauczaniem dwujęzycznym. Nauczą się także, w jaki sposób konstruować jednostkę dydaktyczną przedmiotu niejęzykowego z elementami języka obcego, jak wprowadzać słownictwo specjalistyczne oraz jakie techniki dydaktyczne należy wykorzystać w czasie pracy z tekstem specjalistycznym w języku obcym.

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich. Jeżeli student nie spełnia tego kryterium, zostanie poproszony o wyrejestrowanie z zajęć.

Full description: (in Polish)

Głównym celem zajęć jest przygotowanie studentów kierunków niefilologicznych do pracy nauczyciela przedmiotów niejęzykowych (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, …) w klasach dwujęzycznych.

W czasie zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z głównymi założeniami zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego nazywanego w Polsce nauczaniem dwujęzycznym. Nauczą się także, w jaki sposób konstruować jednostkę dydaktyczną przedmiotu niejęzykowego z elementami języka obcego, jak wprowadzać słownictwo specjalistyczne oraz jakie techniki dydaktyczne należy wykorzystać w czasie pracy z tekstem specjalistycznym w języku obcym.

W czasie zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

cele i założenia nauczania dwujęzycznego

miejsce nauczania dwujęzycznego w polskim systemie edukacyjnym

nauczanie słownictwa specjalistycznego na lekcji przedmiotu niejęzykowego w klasie dwujęzycznej

wykorzystanie artykułów popularnonaukowych zredagowanych w języku obcym na lekcji przedmiotu niejęzykowego w klasie dwujęzycznej

wykorzystanie specjalistycznych nagrań w języku obcym na lekcji przedmiotu niejęzykowego w klasie dwujęzycznej

struktura lekcji przedmiotu niejęzykowego w klasie dwujęzycznej

metoda projektu na lekcji przedmiotu niejęzykowego w klasie dwujęzycznej

Zajęcia umożliwią uczestnikom nabycie kompetencji zawodowych związanych z pracą nauczyciela przedmiotu niejęzykowego w szkole dwujęzycznej, jak również kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych (praca w grupie).

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Niewypełnienie obligatoryjnej dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem drugich zajęć oznacza rezygnację z zajęć, a tym samym student zostanie poproszony o wyrejestrowanie się z nich.

Bibliography: (in Polish)

Elementy bibliografii:

Gajo, L., „Czy nauczyciel uczący w sekcji dwujęzycznej to nowy typ nauczyciela?” [w:] Dzięgielewska, Z. (red.) Nauczanie dwujęzyczne w Polsce i w Europie, CODN, Warszawa, s. 16-25.

Kondrak, L., 2010, „Czy warto uczyć się matematyki po francusku?” [w:] Języki Obce w Szkole 6/2010, s. 126-133.

Michalska-Guidon, L., 2008, „Strategie nauczania przedmiotów ścisłych w klasach dwujęzycznych” w:] Dzięgielewska, Z. (red.) Nauczanie dwujęzyczne w Polsce i w Europie, CODN, Warszawa, s. 66-73.

Pawlak, M., 2010, „Zintegrowane kształcenie językowo-przedmiotowe: założenia, praktyka, perspektywy” [w:] Języki Obce w Szkole 6/2010, s. 13-26.

Pawlak, M., 2015, Edukacja dwujęzyczna w polskich szkołach. Raport ewaluacyjny, ORE, Warszawa.

Zagner, A., 2010, „Geografia dwujęzycznie” [w:] Języki Obce w Szkole 6/2010, s. 114-118.

Learning outcomes: (in Polish)

Po ukończonym kursie, student:

definiuje cele i założenia nauczania dwujęzycznego (w Europie i w Polsce)

wykorzystuje techniki pracy ze słownictwem specjalistycznym na lekcji przedmiotu niejęzykowego w klasie dwujęzycznej

dydaktyzuje artykuły popularnonaukowe oraz nagrania specjalistyczne na potrzeby lekcji przedmiotu niejęzykowego w klasie dwujęzycznej

tworzy konspekt lekcji przedmiotu niejęzykowego w klasie dwujęzycznej

planuje projekt edukacyjny na potrzeby lekcji przedmiotu niejęzykowego w klasie dwujęzycznej

dokonuje transferu nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotowej na potrzeby lekcji przedmiotu niejęzykowego w klasie dwujęzycznej

współpracuje w grupie, szanując odmienność jej członków

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

- przygotowanie i przedstawienie fragmentów sekwencji dydaktycznych dotyczących pracy ze słownictwem specjalistycznym, artykułem popularnonaukowym oraz nagraniem specjalistycznym

- opracowanie projektu edukacyjnego do wykorzystania lekcji przedmiotu niejęzykowego w klasie dwujęzycznej.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-20 - 2023-06-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Workshops, 30 hours, 18 places more information
Coordinators: Barbara Łochowska
Group instructors: Radosław Kucharczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Workshops - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)