University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni

General data

Course ID: 0000-PMSnU-OG
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni
Organizational unit: University of Warsaw
Course groups: General university courses
General university courses in the social sciences
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

general courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Umiejętność podjęcia i realizacji interaktywnego kursu w formule online.Mode:

Remote learning

Short description: (in Polish)

Kurs e-learningowy

Celem kursu jest przybliżenie społeczności akademickiej problematyki związanej z molestowaniem seksualnym. Uczestnictwo w e-kursie pozwoli kursantkom i kursantom zdobyć wiedzę m.in. o tym, czym jest molestowanie seksualne, consent (zgoda) i jakie mają konsekwencje dla osób, które ich doświadczają. Przyjrzymy się naszym postawom wobec zachowań noszących znamiona molestowania seksualnego a także nauczymy się reagować. Kurs oparty będzie o Informator Uniwersytetu Warszawskiego pt.,,Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego”

Full description: (in Polish)

Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni to interaktywny e-kurs, który przejdziesz samodzielnie.

W trakcie kursu dowiesz się czym jest molestowanie seksualne, jakie są jego formy i kto go najczęściej doświadcza. Poznasz także zagadnienia związane z pojęciem consentu czyli zgody – wyrażonej w pełni świadomie. Kurs zakończony będzie częścią poświęconą samoewaluacji. W tej części studenci i studentki zastanowią się nad swoimi codziennymi zachowaniami, sprawdzając jednocześnie, czy środowisko w którym funkcjonują jest bezpieczne jako środowisko pracy i nauki.

Kurs składa się z 4 modułów:

1. Definicje i podstawowe zagadnienia związane z molestowaniem seksualnym. Konteksty prawne, regulacje unijne, polskie oraz stosowanie prawa w praktyce. Przykłady molestowania seksualnego.

2. Consent czyli zgoda. W tym module dowiesz się, skąd wzięło się to pojęcie, co wpłynęło na jego ewolucję oraz w jaki sposób wpływa na społeczny, polityczny i obyczajowy wymiar molestowania seksualnego. Dowiesz się także, w jaki sposób na nasz odbiór tego zjawiska wpływają stereotypy.

3. Kultura gwałtu (rape culture).W tym module dowiesz się, czym jest seksistowska mowa nienawiści, cyberprzemoc o charakterze seksualnym, seksualizacja kobiet i dziewcząt a także mansplaining. Każde z tych zjawisk jest związane z molestowaniem seksualnym oraz seksizmem.

4. Reagowanie na molestowanie seksualne, który pokazuje w jaki sposób można działać przeciwko temu zjawisku na UW. Co można zrobić doświadczając, co zrobić będąc świadkiem. Odpowiemy sobie na pytania, w jaki sposób wykorzystać ścieżki reagowania i zgłaszania przypadków molestowania seksualnego na UW i poza nim.

Zajęcia Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni odbywa się przez platformę CKC Kampus.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu kurs student i studentka:

- umieją rozpoznać molestowanie seksualne i wie, że jest to rodzaj continuum, tzn., że pewne zachowania bywają lekceważone ze względu na ich trwałą obecność w kulturze,

- wiedzą na czym polega świadoma zgoda i z czym się wiąże jej brak,

- umieją wskazać na prawne aspekty molestowania seksualnego i wiedzą, na czym polegały najważniejsze zmiany w prawie krajowym i unijnym, które dotyczyły molestowania seksualnego,

- znają pojęcia kultury gwałtu, seksistowskiej mowy nienawiści, mansplainingu i seksizmu,

- umieją reagować na molestowanie seksualne i wesprzeć wiedzą osoby, które go doświadczyły,

- znają ścieżki reagowania na molestowanie seksualne na UW a także poza nim.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie całości interaktywnego kursu równa się ocenie bardzo dobrej.

Niższe oceny stanowią procentowy wymiar ukończenia kursu. Najniższa pozytywna ocena to 60% kursu.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-29
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Workshops, 30 hours, 400 places more information
Coordinators: Zuzanna Kaszuba, Julia Kubisa
Group instructors: Julia Kubisa
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Workshops - Grading

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-20 - 2023-06-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Workshops, 30 hours, 700 places more information
Coordinators: Zuzanna Kaszuba
Group instructors: Julia Kubisa
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Workshops - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)