University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Troska o siebie pedagoga/nauczyciela (edycja 2.) – Klinika Kariery przyszłego nauczyciela

General data

Course ID: 0000-TSNP2-KKPN-OG
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Troska o siebie pedagoga/nauczyciela (edycja 2.) – Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
Organizational unit: University of Warsaw
Course groups: General university courses
General university courses in the social sciences
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Type of course:

general courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Niewypełnienie ww. dokumentów oznacza rezygnację z zajęć.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP (online). Link do ww. dokumentów zostanie przesłany uczestnikom mailowo.

- wypełnienie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć pre-i post-testu (online) służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji). Link do ww. dokumentów zostanie przesłany uczestnikom mailowo.

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich.


Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest poszerzenie refleksji uczestników kursu w obszarze troski o siebie w zawodach pedagogicznych, jej znaczenia i przejawów w perspektywie krótko- i długofalowej. Zajęcia będą miały charakter konwersatoryjno-warsztatowy.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Niewypełnienie obligatoryjnej dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem drugich zajęć oznacza rezygnację z zajęć, a tym samym student zostanie poproszony o wyrejestrowanie się z nich.

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich. Jeżeli student nie spełnia tego kryterium, zostanie poproszony o wyrejestrowanie z zajęć.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest poszerzenie refleksji uczestników kursu w obszarze troski o siebie w zawodach pedagogicznych, jej znaczenia i przejawów w perspektywie krótko- i długofalowej. Zajęcia będą miały charakter konwersatoryjno-warsztatowy.

Podczas zajęć rozmawiać będziemy na temat pojęcia troski i jej znaczenia w kształceniu pedagogicznym. Zastanowimy się jakie stereotypy towarzyszą temu pojęciu i jak troska rozumiana jest potocznie i jak rozumie ją każdy z uczestników.

W trzech blokach skupimy się na działaniach z obszaru troski o siebie (self-care) w jej aspektach fizycznym, psychicznym i duchowym.

Udział w zajęciach umożliwia uzyskanie kompetencji zawodowych (planowanie kariery zawodowej) oraz komunikacyjnych (szczególnie formułowania i nazywania własnych potrzeb).

Bibliography: (in Polish)

- Troska o siebie. Historia seksualności. Tom 3, Michael Foucault [fragmenty]

-Wypalenie, Emily Nagoski, Amelia Nagoski [fragmenty]

-Troska o siebie a rozwój człowieka, Marek Drwięga

-Troska o siebie wobec innego- prolegomena, Hanna Stępniewska-Gębik [fragmenty]

-wybrane teksty autorstwa Natalii Saraty

Learning outcomes: (in Polish)

Po ukończeniu kursu uczestnik:

-zna swoje główne potrzeby w obszarze fizycznym, psychicznym i duchowym

-wie czym jest troska o siebie i zna jej historię, a także potrafi odróżnić jej sedno od potocznych przekonań na jej temat

-rozumie wagę troski o siebie w zawodach pedagogicznych

-potrafi stworzyć osobisty krótko- i długofalowy plan troski o siebie w perspektywie zawodowej

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

- aktywny udział w zajęciach

-przedstawienie na ostatnich zajęciach osobistego szkicu planu troski o siebie

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-20 - 2023-06-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Workshops, 28 hours, 18 places more information
Coordinators: Barbara Łochowska
Group instructors: Barbara Lipińska-Zańko
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Workshops - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)