University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Intellectual property rights - basic course

General data

Course ID: 0000-WLAINT-OG
Erasmus code / ISCED: 10.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Law The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Intellectual property rights - basic course
Name in Polish: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Organizational unit: University Centre for Technology Transfer
Course groups: (in Polish) Przedmioty obligatoryjne dla I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego stopnia
General university courses
General university courses
Obligatory courses for 1st grade JSIM
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

general courses

Short description:

The course includes the most relevant issues in the field of intellectual property rights on a basic level.

Full description:

The course includes the most relevant issues in the field of intellectual property rights like:

- general issues and basic terminology in the field of intellectual property rights,

- division of intellectual property rights,

- copyright - are we allowed to copy books, how to exploit research results and scientific publications according to the law, protection of creative activity - personal rights to works and copyrights,

- patent claims - requirements for patent protection,

- patent information - sources of information, data bases, patent searches,

- practical examples of patent protection,

- way of dealing with new invention,

- rules in patent law relevant in academic environment,

During the course students will be informed about other courses in the field of intellectual property rights available at the University of Warsaw.

Bibliography: (in Polish)

1. Marek Łazewski, Ochrona własności intelektualnej - podstawy, UOTT UW, Warszawa 2008

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)