University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Zmaluj coś! Notatki wizualne w pracy z uczniem – Klinika Kariery przyszłego nauczyciela-ZIP

General data

Course ID: 0000-ZCNWPN-OG
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Zmaluj coś! Notatki wizualne w pracy z uczniem – Klinika Kariery przyszłego nauczyciela-ZIP
Organizational unit: University of Warsaw
Course groups: General university courses
General university courses in the social sciences
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

general courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie na początku pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP

- wypełnienie pre-i post-testu służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji)

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich, którzy realizują specjalność nauczycielską.

Studenci powinni pracować z włączoną kamerą podczas zajęć.


Short description: (in Polish)

Zajęcia składają się z 3 spotkań w godz. 10:00-13:00: 12.03, 19.03, 26.03 (sobota).

W świecie edukacji utrzymanie uwagi ucznia stało się kluczową kompetencją pedagogów. Jednym z narzędzi, które mogą nas wspierać w angażowaniu uczniów podczas lekcji, są tzn. notatki wizualnie. Ilustracje wspierają proces zapamiętywania i odtwarzania omawianych treści, a także wzbogacają materiały edukacyjne. Podczas zajęć nauczymy się jak tworzyć notatki wizualne, aby były one dopasowane zarówno do naszych celów edukacyjnych, jak i potrzeb naszego ucznia.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Full description: (in Polish)

Uwaga – to jeden z najcenniejszych zasobów we współczesnym świecie. W edukacji zaangażowanie ucznia jest kluczową kompetencją pedagogów, która w formule edukacji online jeszcze bardziej przybrała na swoim znaczeniu. Gdy walczymy o uwagę słuchacza zwykły slajd z masą tekstu, czy zapisana tablica już nie wystarczą.

Jednym z narzędzi, które mamy w przenośni i dosłownie „pod ręką”, są tzn. notatki wizualnie. Proste, estetyczne ilustracje nie tylko wzbogacają materiały edukacyjne, ale przede wszystkim wspierają proces zdobywania i wykorzystywania nowych informacji.

Notatki wizualne w pracy z uczniem pełnią trzy funkcje:

1. Pozwalają na dłuższe utrzymanie uwagi i zaangażowania ucznia.

2. Ułatwiają zapamiętywanie treści poprzez tzn. „podwójne kodowanie”.

3. Ułatwiają odtworzenie omawianych treści.

Warsztat ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności ułatwiające wdrożenie notatek wizualnych w codzienną praktykę.

Będziemy zajmować się zarówno tworzeniem własnych notatek wizualnych, ko-kreacją notatek wizualnych z uczniami oraz tym, jak zachęcić ucznia do tworzenia samodzielnych notatek wizualnych.

Przyjrzyjmy się, w jakich sytuacjach zastosowanie ikon i grafik będzie szczególnie wspierające dla zarówno nauczyciela, jak i ucznia, a kiedy będzie tzw. przerostem formy nad treścią.

W efekcie, uczestnicy po zakończeniu zajęć będą w stanie samodzielnie stworzyć notatki wizualne dopasowane do (a) celów edukacyjnych oraz (b) potrzeb swoich uczniów.

Warsztat umożliwia rozwijanie kompetencji zawodowych oraz komunikacyjnych i analitycznych

Learning outcomes: (in Polish)

1. Uczestnik wie, w jaki sposób notatki wizualne mogą wspierać proces edukacyjny.

2. Uczestnik wie, jak pracować z przekonaniami zniechęcającymi do tworzenia własnych notatek wizualnych.

3. Uczestnik potrafi samodzielnie stworzyć notatkę wizualną; rysować przedmioty, postaci oraz pojęcia abstrakcyjne.

4. Uczestnik potrafi świadomie zarządzać tekstem, przestrzenią, kształtem i kolorem w projektowaniu i tworzeniu notatki wizualnej.

5. Uczestnik wie, jak zachęcać uczniów do tworzenia i współtworzenia notatek wizualnych w pracy własnej.

Uczestnik zyskuje większy komfort w posługiwaniu się notatkami wizualnymi, także tymi tworzonymi „na żywo”.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

Wykonanie własnego projektu notatki wizualnej do wykorzystania w pracy z uczniami, w której znajdą się wybrane elementy przerabiane podczas zajęć.

Terminowe wykonanie własnego projektu notatki wizualnej do wykorzystania w pracy z uczniami, w której znajdą się wybrane elementy przerabiane podczas zajęć.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)