Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dom Studenta nr 3 - miejsca żeńskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0501-DS3-K
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dom Studenta nr 3 - miejsca żeńskie
Jednostka: Uniwersytet Warszawski
Grupy: Skierowania do DS
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Lokalizacja:

ul. Kickiego 9

04-373 Warszawa

ul. Kickiego 12

04-397 Warszawa

http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/domy-studenta/ds3/

Pełny opis:

O miejsce w Domu Studenta mogą ubiegać się niżej wymieniene studentki Uniwersytetu Warszawskiego, które do 7 października 2019 roku nie zakwaterowały się w żadnym z akademików:

- wszyskie studentki studiów pierwszego i drugiego stopnia,

- wszyskie studentki jednolitych studiów magisterskich,

- wszyskie studentki studiów trzeciego stopnia (doktoranci),

- wszyskie studentki Programu MOST,

- wszyskie studentki Kursu przygotowawczego dla cudzoziemców.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)