Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Academic Public Speaking in English – ZIP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0508-APSE-OG-ZIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Academic Public Speaking in English – ZIP
Jednostka: Biuro Programu ZIP i Innowacji Dydaktycznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie w ramach ZIP dla doktorantów
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie i podpisanie (podczas pierwszych zajęć) Deklaracji uczestnika/uczestniczki projektu i Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu. Rezygnacja z udziału w zajęciach w trakcie ich trwania wiąże się ze zwrotem kosztów żetonów ZIP wykorzystanych do rejestracji na zajęcia.

Participation in the course requires signing of a Declaration of Project Participant and Statement of Project Participant (during first class meeting). Resignation from the course during the semester results in the need to reimbursing ZIP for the tokens used to register for the course.

Additional requirement: minimum B2+ level of English


Skrócony opis:

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie i podpisanie (podczas pierwszych zajęć) Deklaracji uczestnika/uczestniczki projektu i Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu. Rezygnacja z udziału w zajęciach w trakcie ich trwania wiąże się ze zwrotem kosztów żetonów ZIP wykorzystanych do rejestracji na zajęcia.

Participation in the course requires signing of a Declaration of Project Participant and Statement of Project Participant (during first class meeting). Resignation from the course during the semester results in the need to reimbursing ZIP for the tokens used to register for the course.

Additional requirement: minimum B2+ level of English

The course is intended to develop participants’ public speaking skills by providing both information on effective public speaking and an opportunity to practice preparing and presenting seminar and conference speeches

Pełny opis:

Zajęcia oferowane są w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER, ścieżka 3.5. Zasady korzystania z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich dla doktorantów w ZIP (pn. Regulamin Zintegrowanego kształcenia doktorantów UW) dostępne są na stronie: www.zip.uw.edu.pl

Classes are offered as part of the Integrated Action Program for the Development of the University of Warsaw, co-financed from the European Social Fund under POWER 3.5. The rules for the use of general university courses for PhD students in the ZIP (UW PhD Students' Regulations) are available at: www.zip.uw.edu.pl

The course Public Speaking in English is addressed to doctoral students who seek to improve their public speaking skills by gaining basic theoretical knowledge about the oral communication process and the principles of public speaking as well as thorough practical knowledge of public speaking as practiced in the knowledge context. The objective of the course is to develop the skills set needed for effective academic speaking, namely: critical listening, audience analysis, speech preparation and organization, and verbal and non-verbal presentation skills. These skills are developed by learning the principles of effective academic speaking, analyzing examples of academic presentations, including classmates’ speeches) and performing various graded speech tasks (impromptu and extemporaneous speaking). The course is practical in that it emphasizes the practice of academic speaking over its theory and offers the participants numerous opportunities to prepare and deliver oral presentations on the topics of their academic interest. Special attention is placed on matters particularly relevant for effective academic speaking, such as selection of supporting materials and acknowledgement of sources, comprehensive description of own and other authors’ research, logical argumentation of the theses put forward by the speaker, and proper use of presentation aids, especially text and image slides. In addition, although the course is communication rather than language oriented, there is a strong emphasis on improving the participants’ knowledge of both academic and general spoken English and, to a lesser extent, written English.

Literatura:

Lucas, E.S. (2015) The Art of Public Speaking 12th edition, McGraw Hill Education

Turner, K.J., Osborn, R., Osborn M., Osborn S. 11the edition (2018) Public Speaking. Finding Your Voice. Person Education.

Efekty uczenia się:

Knowledge

Graduates of the course will understand the process of oral communication, be familiar with the principles of effective public speaking, and know the rules for organization and delivery of informative and persuasive presentations, as well as ethical use of supporting materials (sources).

Professional competences

Graduates of the course will be able to prepare and deliver well-researched, well-structured, well-delivered and communicatively effective seminar and conference oral presentations on topics of professional interest in the English language. In addition, they will be better consumers of oral academic communication, capable of critical listening and analysis of its various forms.

Social skills

Graduates of the course will demonstrate improved communication skills of critical listening and effective public speaking in professional and everyday situations.

Metody i kryteria oceniania:

The final grade is the weighted average of the following graded assignments: an informative presentation explaining a concept, model or theory (20%), a persuasive presentation arguing for the award of a research grant (30%), two impromptu speeches (10% each), a written speech review (10%), a written description of own doctoral research (10%) and class participation (10%).

In order to obtain course credit, participants need to score at least 60% of all available points. Full attendance is expected though two absences are allowed

Term grade is based on the preparation and delivery of two 4-6 minute presentations (informative and persuasive) on topics of participants’ academic interest, two oral class assignments (2-minute impromptu speeches), two written home assignment (speech review and description of own research), as well as class attendance/participation.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.