University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Algorithms and data structures

General data

Course ID: 1000-712ASD Erasmus code / ISCED: 11.302 / (0612) Database and network design and administration
Course title: Algorithms and data structures Name in Polish: Algorytmy i struktury danych
Organizational unit: Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics
Course groups: Obligatory courses for 2nd year Bioinformatics
ECTS credit allocation (and other scores): 4.50
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description:

Algorithm design and analysis. Survey of fundamental algorithms and data structures. Improving practical programming and algorithm development skills. Applying ready to use libraries of algorithms and data structures.

Full description:

Basic methods of design and analysis of algorithms and data structures.

Programming (algorithm coding, library usage).

Text algorithms (pattern matching) and text data structures (suffix trees and tables).

Graph algorithms (computer graph representation, searching, path problems, tree algorithms).

Algorithms and data structures in computational biology (sequence alignment, phylogenetic trees).

Bibliography:

Cormen, Thomas H.; Leiserson, Charles E.; Rivest, Ronald L.; Stein, Clifford (2001). Introduction to Algorithms (2nd ed.). MIT Press and McGraw-Hill. ISBN 0-262-53196-8.

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza:

- zna podstawowe metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów, w tym algorytmy przeszukiwania, grafowe, problemy ścieżkowe (K_W09)

- zna podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje ze szczególnym uwzględnieniem struktur danych stosowanych w biologii obliczeniowej (K_W10)

Umiejętności:

-projektuje, analizuje pod kątem poprawności i złożoności obliczeniowej oraz programuje algorytmy; wykorzystuje podstawowe techniki algorytmiczne i struktur danych (K_U10)

- posługuje się przyjętymi formatami reprezentacji różnego rodzaju danych stosownie do sytuacji (liczby, tablice, tekst) pamiętając o ich ograniczeniach, np. związanych z arytmetyką komputera (K_U11)

Assessment methods and assessment criteria:

test + project + writing exam

Classes in period "Summer semester 2021/22" (in progress)

Time span: 2022-02-21 - 2022-06-15
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 15 hours more information
Lab, 15 hours more information
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Norbert Dojer
Group instructors: Norbert Dojer, Albert Gutowski, Zuzanna Opała
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-20 - 2023-06-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 15 hours more information
Lab, 15 hours more information
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Norbert Dojer
Group instructors: Norbert Dojer, Albert Gutowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.