University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Metabolism physiology and regulation

General data

Course ID: 1000-714FRM Erasmus code / ISCED: 13.604 / (0512) Biochemistry
Course title: Metabolism physiology and regulation Name in Polish: Fizjologia i regulacja metabolizmu
Organizational unit: Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics
Course groups: Obligatory courses for 2nd year Bioinformatics
ECTS credit allocation (and other scores): 4.50
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description:
Full description: (in Polish)

Treści kształcenia: Tkanki, narządy, układy narządów u roślin i zwierząt, : wzrost i różnicowanie się roślin i zwierząt, elementy immunologii, rozmnażanie się roślin i zwierząt, reakcje roślin na zmiany środowiska, zachowanie się zwierząt.

Bibliography:
Learning outcomes: (in Polish)

Efekty kształcenia ? umiejętności i kompetencje: przedstawienie przebiegu najważniejszych procesów życiowych roślin i zwierząt i ich regulacji (K_W17)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

egzamin końcowy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (in progress)

Time span: 2022-02-21 - 2022-06-15
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 30 hours more information
Lecture, 15 hours more information
Seminar, 15 hours more information
Coordinators: Paweł Sowiński
Group instructors: Maciej Jończyk, Marta Polańska, Aleksandra Skawina, Paweł Sowiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.