University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Systems biology

General data

Course ID: 1000-716BIS Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Systems biology Name in Polish: Biologia systemów
Organizational unit: Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics
Course groups: Obligatory courses for 3rd grade Bioinformatics
ECTS credit allocation (and other scores): 3.50
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description:
Full description: (in Polish)

Treści kształcenia:

Rodzaje sieci biochemicznych (sieci regulacji genów, szlaki sygnałowe, sieci metaboliczne), kinetyka reakcji biochemicznych, matematyczne modele sieci, narzędzia do analizy i symualcji sieci stochastycznych i systemów probabilistycznych.

Bibliography: (in Polish)

Uri Alon, An Introduction to Systems Biology: Design Principles of Biological Circuits (Chapman & Hall/CRC)

Learning outcomes: (in Polish)

umiejętności i kompetencje:

-analizy i symulacji sieci biochemicznych na różnych poziomach przybliżeń (K_U23)

-rozumie zasady konstrukcji modeli analitycznych i komputerowych zjawisk przyrodniczych (K_U17)

-dostrzega i rozumie różnorodność systemów regulacyjnych w biologii (K_W21)

Classes in period "Summer semester 2021/22" (in progress)

Time span: 2022-02-21 - 2022-06-15
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 45 hours more information
Lecture, 15 hours more information
Coordinators: Piotr Zielenkiewicz
Group instructors: Norbert Odolczyk, Piotr Zielenkiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-20 - 2023-06-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 45 hours more information
Lecture, 15 hours more information
Coordinators: Anna Gambin
Group instructors: Anna Gambin, Krzysztof Gogolewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.