University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Fundamentals of molecular medicine

General data

Course ID: 1000-718PMM Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Fundamentals of molecular medicine Name in Polish: Podstawy medycyny molekularnej
Department: Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics
Course groups: Specific programme courses of 2nd stage Bioinformatics
ECTS credit allocation (and other scores): 6.00
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Full description: (in Polish)

Treści kształcenia: Racjonalne podstawy medycyny molekularnej: genetyczne predyspozycje oraz wpływ czynników środowiskowych na inicjację oraz przebieg chorób, różnice między ludźmi do zapadania na choroby w ustalonym środowisku oraz różnice w efektywności leczenia z użyciem tych samych leków wynikających z różnic genetycznych - „Single Nucleotide Polymorfizm” (SNP). Przypomnienie podstaw biologii podziału komórkowego oraz podstaw procesów apoptozy i nekrozy komórek. Przypomnienie mechanizmów wybranych szlaków sygnałowych i metabolicznych, szczególnie związanych z funkcjonowaniem receptorów komórkowych oraz kinaz i fosfataz białkowych. Podstawy biologii systemu immunologicznego. Wybrany przegląd dobrze udokumentowanych chorób rodzinnych. Wybrany przegląd dobrze udokumentowanych chorób wynikających z wpływu środowiska: toksyny z uwzględnieniem dymu papierosowego, narkotyki, herbicydy, ciężkie metale, inne. Podstawy komórkowe i molekularne wybranych chorób oraz wybrane, popularne antybiotyki oraz inhibitory/aktywatory szlaków sygnałowych jak również antisense RNA: proste choroby genetyczne, m.in. związane z uszkodzeniami pojedynczych genów, jak również choroby mitochondrialne, nowotworowe, alergiczne i immunologiczne, wirusowe, m.in. grypa z uwzględnieniem jej różnorodnych odmian, oraz Aids, bakteryjne, grzybiczne, pasożytnicze, m.in. malaria., choroby związane z wadliwą syntezą białek prionowych oraz inne. Praktyczne możliwości współczesnej medycyny zindywidualizowanego leczenia i minimalizacji efektów ubocznych . Nowe technologie funkcjonalnej genomiki, m.in. podstawy farmakogenomiki.

Learning outcomes: (in Polish)

umiejętności i kompetencje: Zapoznanie studentów z podstawami aktualnych zagadnień medycyny molekularnej. Nabycie praktycznych umiejętności analizy struktury i funkcji układów biomolekularnych związanych z procesami chorobowymi. (K_W06) Umożliwienie wykorzystanie nabytej wiedzy w innych dziedzinach, m.in. w diagnostyce medycznej, projektowaniu leków oraz w zagadnieniach biologii medycznej, genomiki, proteomiki oraz biologii systemów.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-17 - 2020-08-02
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 30 hours more information
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Michał Koliński, Bogdan Lesyng
Group instructors: Michał Koliński, Bogdan Lesyng
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination

Classes in period "Summer semester 2020/21" (future)

Time span: 2021-02-22 - 2021-06-13
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 30 hours more information
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Michał Koliński, Bogdan Lesyng
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.