Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyczna analiza danych 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-718SAD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyczna analiza danych 2
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Sprawne programowanie w Pythonie, podstawy statystyki, znajomość bioinformatyki na poziomie „Wstępu do biologii obliczeniowej”, znajomość jęz. angielskiego.

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci w kilkuosobowych zespołach rozwiązują jeden z dwóch problemów powiązanych tematycznie. W każdym roku jest to inny, interdyscyplinarny problem, wymagający programowania i analizy danych. Następnie zespoły rozwiązujące dwa różne zadania łączą się w większe zespoły i dokonują syntezy wyników obu podzespołów. Podczas semestru studenci wymieniają się danymi i częściowymi wynikami. Przedmiot kończy się sympozjum z prezentacjami organizowanym wspólnie z Sorboną i Uniwersytetem w Heidelbergu.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany wspólnie z innymi jednostkami konsorcjum 4EU+.

1. Zapoznanie się z problemami do rozwiązania w danym roku, wraz z wiedzą dziedzinową na podstawie artykułów naukowych oraz przykładowymi kodami źródłowymi dostępnymi na github.

2. Łączenie się studentów w zespoły 3-5 osobowe i wybór jednego z tematów dla każdego z zespołów

3-9. Rozwiązywanie zadania podstawowego poprzez napisanie specjalizowanego kodu, dobór parametrów metody i wykonanie kodu na dostarczonych danych.

10. Dobieranie się zespołów w pary rozwiązujące dwa podzadania

11-14. Porównywanie wyników, łączenie ich ze sobą i przygotowanie ostatecznej prezentacji

15. prezentacja na sympozjum międzyuczelnianym

Literatura:

Od 2 do 4 pozycji. Literatura, ale także ew. adresy w sieci itp. http://www.meet-u.org/index.html

Efekty uczenia się:

Studenci zdobędą zrozumienie procesu badawczego oraz uzyskają w nim pewne doświadczenie.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w pracach zespołu 50%

jakość kodu źródłowego 20%

prezentacja końcowa 20%

Ocena zewnętrznego Jury 10%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Szczurek
Prowadzący grup: Kaustav Sengupta, Ewa Szczurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

a) zasady zaliczania przedmiotu:

50% egzamin końcowy (test)

15% projekt obliczeniowy 1

15% projekt obliczeniowy 2

Test w połowie semestru 15%

5% aktywność na zajęciach

Wymagane do zaliczenia: 50%

Egzamin zerowy: ustny, termin ustalany indywidualnie, nie pózniej niz tydzień przed egzaminem końcowym.

Kryteria przystąpienia do egzaminu zerowego: 45 punktów z projektów i testu w połowie semestru.

b) informacje o tym, jak będzie on prowadzony w trybie zdalnym

Materiały i podstawowa komunikacja ze studentami: Kurs na Moodle.

Wyklady i zajęcia laboratoryjne: poprzez Zoom

Wykłady nagrywane i udostępniane studentom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.