Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-729MGR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Podczas pracowni licencjackiej studenci wykonują pod nadzorem promotora zadania potrzebne do ukończenia pracy licencjackiej

Literatura:

bieżące artykuły naukowe w dziedzinie bioinformatyki

Efekty uczenia się:

potrafi samodzielnie i obiektywnie ocenić własne postępy i poziom wiedzy i realizować dalszy proces samokształcenia się (K_U16)

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie bioinformatyki i jej zastosowań (K_U17)

- potrafi przygotować (także w języku angielskim) opracowanie naukowe z wybranej dziedziny bioinformatyki (K_U18)

- ma umiejętności językowe w zakresie informatyki zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U19)

- ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji (K_K02)

- rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie (K_K03)

- rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi w celu poszerzania swojej wiedzy (K_K04)

- potrafi pracować zespołowo, w tym w zespołach interdyscyplinarnych, rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter( K_K05)

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K06)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.