University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Intellectual property rights - basic course

General data

Course ID: 1100-1#POWI Erasmus code / ISCED: 10.9 / (unknown)
Course title: Intellectual property rights - basic course Name in Polish: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Organizational unit: Faculty of Physics
Course groups: (in Polish) Nanoinżynieria; przedmioty dla I roku
(in Polish) Nauczanie fizyki; przedmioty dla I roku
(in Polish) ZFBM - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie; przedmioty dla I roku
Astronomy (1st level); 1st year courses
ESOO - European programme in ophthalmic optics and optometry; 1st year courses
Nanostructures Engineering; 1st year courses
On-line general university courses
Physics (1st level); 1st year courses
Physics, individual path; 1st year courses
Course homepage: https://sites.google.com/a/uw.edu.pl/pniezurawski/podstawy-ochrony-w%C5%82asno%C5%9Bci-intelektualnej
ECTS credit allocation (and other scores): 0.50
Language: Polish
Main fields of studies for MISMaP:

physics

Type of course:

obligatory courses

Mode:

Remote learning

Short description:

Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z prawem autorskim oraz ochroną własności przemysłowej.

Full description: (in Polish)

Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z prawem autorskim oraz ochroną własności przemysłowej. Szczegółowo zostaną omówione: autorskie prawa osobiste i majątkowe, wynalazek jako przedmiot własności przemysłowej. Powyższa problematyka zostanie omówiona zwłaszcza w kontekście funkcjonowania uczelni.

Wykład zawiera dwie główne części, które omówię w trakcie nagranych i udostępnionych wykładów:

1. Utwory, czyli o prawie autorskim.

2. Wynalazki w prawie własności przemysłowej.

Zajęcia odbędą się w formie zdalnej. Kurs udostępnię osobom zapisanym na przedmiot w USOS, test zaliczeniowy będzie dostępny w ramach uniwersyteckiej platformy Kampus.

Kurs zostanie otwarty 17 listopada 2021 r., o czym osoby zarejestrowane powiadomię przez USOSMail.

Proszę wpisać w swoim profilu w USOS aktualny adres e-mail. Należy zadbać o to, by być zapisanym do grupy w ramach przedmiotu.

Bibliography: (in Polish)

1. Nagrane wykłady.

2. Prezentacja z wykładu.

3. Wybrane fragmenty odpowiednich ustaw.

4. Wybrane opisy patentowe.

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza

- zna podstawowe regulacje prawne dotyczące utworów

- zna podstawowe regulacje prawne dotyczące patentów

Umiejętności

- umie wskazać możliwe ścieżki ochrony utworów i wynalazków

- potrafi powołać się na przepisy o dozwolonym użytku utworów i wynalazków

- przy publikacji własnego utworu potrafi dobrać właściwą licencję otwartą

Postawy

- szanuje efekty ludzkiej kreatywności i jest świadomy konsekwencji związanych z wkroczeniem w zakres cudzej wyłączności

Assessment methods and assessment criteria:

Test zaliczeniowy

Practical placement:

-

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 4 hours, 500 places more information
Coordinators: Piotr Nieżurawski
Group instructors: Piotr Nieżurawski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Pass/fail
Lecture - Pass/fail

Classes in period "Winter semester 2021/22" (in progress)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 4 hours, 500 places more information
Coordinators: Piotr Nieżurawski
Group instructors: Piotr Nieżurawski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Pass/fail
Lecture - Pass/fail
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.