University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Mathematics I

General data

Course ID: 1100-1AF11
Erasmus code / ISCED: 11.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Mathematics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Mathematics I
Name in Polish: Matematyka I
Organizational unit: Faculty of Physics
Course groups: (in Polish) Astronomia, fizyka, I stopień; przedmioty do wyboru z grupy matematyka
(in Polish) Nauczanie fizyki; przedmioty dla I roku
(in Polish) ZFBM - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie; przedmioty dla I roku
Astronomy (1st level); 1st year courses
Nanoengineering, 1st cycle, 1st year courses
Physics (1st level); 1st year courses
Course homepage: http://www.fuw.edu.pl/~maciejun/MatematykaI-14-15/MatematykaI.html
ECTS credit allocation (and other scores): 14.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Main fields of studies for MISMaP:

physics

Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

Students should have acquired knowledge of mathematics to the extent required on the basic level of Polish high school exams.

Mode:

Classroom

Short description:

The scope of Mathematics I lies within basics of algebra, geometry and mathematical analysis.

The list of topics includes real numbers, complex numbers, vector spaces, affine and Euclidean spaces, sequences, series and power series, elementary functions and their properties, differential and integral calculus in one variable.

Full description:

List of topic (not a plan of the lecture)

Elements of logic

Sets and their description

Functions

Natural numbers

-mathematical induction

-binomial coefficient

Integers, Rational numbers

Real numbers

Elementary functions

-polynomials

-rational functions

-trigonometric functions

-hyperbolic functions

-injection, surjection, bijection

-polar coordinates

-inverse function

-logarithm

-cyclometric functions

Sequences

-sequence properties

-limit of a sequence

-indeterminate forms

Limit of a function

Continuous functions

Derivative

Mean value theorems

Taylor's theorem

Taylor series

L'Hôpital's rule

Antiderivative

-antidifferentiation by parts

-antidifferentiation by substitution

-antidifferentiation of rational functions

Riemann integral

Series

-convergence

Power series

Bibliography:

Textbooks:

1. F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy.

2. K. Kuratowski, Rachunek różniczkowy i całkowy.

3. W. Rudin, Podstawy analizy matematycznej.

4. G.M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy.

5. Strona www wykładu: http://www.fuw.edu.pl/materialy-dydaktyczne.html w zakładce Matematyka I

6. Materiały http://brain.fuw.edu.pl/edu/Strona_główna

1. W.Leksiński, B. Macukow, Matematyka w zadaniach dla kandydatów na wyzsze uczelnie, t 1 i 2.

2. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza Matematyczna w zadaniach

3. Wiesław Pusz, Zbiór zadań z analizy matematycznej

4. Aleksiej I. Kostrikin, Zbiór zadań z algebry

Learning outcomes: (in Polish)

Osoba, która zdała egzamin z Matematyki I powinna

- biegle posługiwać się funkcjami elementarnymi

- posiadać podstawową wiedzę na temat przestrzeni wektorowych i geometrii euklidesowych

- umieć posługiwać się rachunkiem różniczkowym funkcji jednej zmiennej w zakresie pozwalającym na badanie własności tych funkcji takich jak ciągłość, różniczkowalność,

zachwanie asymptotyczne, jak również pozwalającym na szukanie ekstremów

- umieć stosować rachunek całkowy

- umieć posługiwać się liczbami zespolonymi

- przybliżać funkcje elementarne wielomianami, rozwijać funkcje elementarne w szereg Taylora oraz umieć posługiwać się narzędziami do badania zbieżności szeregów

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wykład kończy się egzaminem, składającym się z części pisemnej i ustnej. Aby być dopuszczonym do egzaminu należy najpierw zaliczyć ćwiczenia. Warunki zaliczenia ćwiczeń będą umieszczane na stronie WWW wykładu.

Do uzyskania oceny pozytywnej niezbędne jest zdanie obydwu części egzaminu.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-29
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Class, 90 hours, 300 places more information
Class-plenary, 30 hours, 300 places more information
Lecture, 60 hours, 300 places more information
Coordinators: Giovanni Moreno
Group instructors: Piotr Chankowski, Mikołaj Misiak, Giovanni Moreno, Maciej Ogrodnik, Alexandra Shchukina, Jerzy Wojtkiewicz
Course homepage: https://www.fuw.edu.pl/~gmoreno/MI_22-23/
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination
Full description: (in Polish)

Elementami programu przedmiotu, mniej więcej odpowiadającymi każdemu tygodniowi, są:

Logika matematyczna.

Teoria zbiorów; grupy, ciała (uporządkowane); funkcje, ich właściwości oraz wykresy.

Indukcja matematyczna; liczby naturalne, całkowite oraz wymierne.

Liczby rzeczywiste.

Ciągi, ich (ro)zbieżność oraz granice.

Funkcje elementarne.

Granica funkcji w punkcie; ciągłość funkcji.

Różniczkowalność funkcji, pochodne i ich właściwości oraz kilka metod obliczania.

Wzór Taylora i reguły de l’Hopitala.

Badanie przebiegu funkcji.

Pojęcie funkcji pierwotnej, całkowanie przez części oraz lista podstawowych przykładów.

Całkowanie funkcji wymiernych oraz trygonometrycznych; całkowanie przez podstawienie.

Całki oznaczone i ich geometryczna interpretacja; pojęcie całki Riemmana; pole powierzchni figur.

Całki niewłaściwe; szeregi liczbowe.

Szeregi liczbowe, potęgowe i funkcyjne, ich (ro)zbieżność oraz granice.

Bibliography: (in Polish)

Wersja robocza skryptu wykładu: https://www.overleaf.com/read/xksrcwycnmyw

Classes in period "Winter semester 2023/24" (future)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-28
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Class, 90 hours, 300 places more information
Class-plenary, 30 hours, 300 places more information
Lecture, 60 hours, 300 places more information
Coordinators: Giovanni Moreno
Group instructors: Piotr Chankowski, Jan Chwedeńczuk, Stanisław Głazek, Giovanni Moreno, Maciej Nieszporski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)