University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Visual Optics Laboratory

General data

Course ID: 1100-1BO29 Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Visual Optics Laboratory Name in Polish: Laboratorium optyki widzenia
Organizational unit: Faculty of Physics
Course groups: ESOO - European programme in ophthalmic optics and optometry; 1st year courses
ECTS credit allocation (and other scores): 6.00
view allocation of credits
Language: Polish
Prerequisites (description):

(in Polish) Zajęcia laboratoryjne dla studentów 1. roku kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii, którzy ZALICZYLI przedmioty Optyka geometryczna i instrumentalna oraz Laboratorium optyki geometrycznej i instrumentalnej

Mode:

Classroom

Short description:

The laboratory experiments consist in construction on the optical bench various eye models of a given refraction status aimed to observe phenomena which were discussed during the lecture on Visual optics.

Full description: (in Polish)

Zajęcia laboratoryjne mają na celu doświadczalną ilustrację zjawisk odpowiedzialnych za powstawanie obrazu na siatkówce oka miarowego i niemiarowego. Studenci będą mogli obserwować obrazy "siatkówkowe" o obniżonej jakości wynikającej z obarczenia układu zadanymi wadami refrakcji oraz obserwować jak jakość obrazów poprawia się przy zastosowaniu właściwie dobranej korekcji. Niektóre ćwiczenia będą obejmowały część rachunkową np. wyliczenie zakresu akomodacji dla oka z wszczepioną soczewką pseudoakomodującą czy obliczenie mocy okularów dla korekcji oka bezsoczewkowego.

Program:

1. Budowa i badanie modelu oka miarowego, wyznaczenie zakresu i obliczanie amplitudy akomodacji.

2. Budowa modelu oka krótkowzrocznego i wyznaczanie korekcji do dali.

3 Budowa modelu oka nadwzrocznego i wyznaczanie korekcji do dali.

4. Wyznaczanie korekcji do bliży dla prezbiopa nadwzrocznego i krótkowzrocznego.

5. Obserwacja siatkówkowych obrazów astygmatycznych.

6. Korygowanie astygmatyzmu

7. Wyznaczanie powiększenia obrazu siatkówkowego i badanie wpływu wielkości źrenicy na jakość obrazu siatkówkowego przy różnego rodzaju ametropiach.

8. Korygowanie wady sferocylindrycznej.

Opis sporządził Marek Kowalczyk-Hernandez, luty 2016

Bibliography: (in Polish)

1. Andrzej Styszyński, "Korekcja wad wzroku - procedury badania refrakcji," wyd. II, Alfa-Medica Press, 2009;

2. Michael P. Keating "Geometric, Physical, and Visual Optics" Butterworth-Heinemann; 2 edition, 2002;

3. David A. Atchison "Optics of the human eye" Butterworth-Heinemann; 1 edition, 2000;

4. Ronald B. Rabbets "Bennett and Rabbett's Clinical Visual Optics" 4 edition, Butterworth-Heinemann; 2007.

5. A Keirl i C. Christie "Clinical OPtics and Refraction" Elsevier; 2007

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Do zaliczenia laboratorium konieczne jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z co najmniej siedmiu ćwiczeń oraz zdanie praktycznego kolokwium końcowego. Na kolokwium student wykonuje wylosowany przez siebie element jednego z ośmiu ćwiczeń. Np. wyznaczenie korekcji do bliży dla prezbiopa o zadanej krótkowzroczności. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ośmiu ocen, tj. z ocen za siedem najwyżej ocenionych ćwiczeń i z oceny za kolokwium końcowe.

Studenci, którzy nie zaliczą tego przedmiotu będą wyrejestrowywani przez Dziekana z listy zarejestrowanych na Pracownię optometryczną I, odbywającą się w III semestrze.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (in progress)

Time span: 2022-02-21 - 2022-06-15
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lab, 60 hours more information
Coordinators: Justyna Kiermasz, Monika Modzelewska, Jacek Pniewski
Group instructors: Justyna Kiermasz, Monika Modzelewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Lab - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.