Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1F16 Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Pracownia komputerowa
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Przedmiot dla studentów mających niewielkie doświadczenie w pracy z komputerem.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie omawiane są: technologia półprzewodnikowa stojąca za działaniem komputera, typowe sposoby reprezentowania danych, standardowe formaty i sposoby przechowywania plików oraz podstawowe informacje na temat systemów operacyjnych. Ponadto wykład zawiera krótkie wprowadzenie do systemu Linux, edytora Latex i środowiska Mathematica.

Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z obsługą komputera przez linię poleceń systemu Linux, uczą się korzystania z pakietu LaTeX, a także poznają język programowania Python i Wolfram Mathematica.

Pełny opis:

Orientacyjny plan wykładu

1. Technologia półprzewodnikowa stojąca z budową komputera

2. Reprezentacje danych

a) Liczby całkowite, reprezentacje bezznakowa i uzupełnienia do 2.

b) Liczby niecałkowite i reprezentacje zmiennoprzecinkowe.

c) Znaki, zbiory znaków ASCII, ISO-8859, strony kodowe oraz Unicode.

3. Linia poleceń w systemie Linux

a) Powłoka jako interpreter poleceń.

b) Uruchamianie programów i podstawowe narzędzia systemowe.

c) Zarządzanie plikami i katalogami oraz prawami dostępu.

d) Przetwarzanie tekstu – proste edytory, strumienie.

4. Wstęp do systemów sztucznej inteligencji

5. Podstawy obsługi pakietu LaTeX.

a) Dokumenty tekstowe w LaTeX, tworzenie kodu źródłowego, kompilacja kodu.

b) Wzory matematyczne w LaTeX.

c) Środowisko tabel, rysunków, bibliografii.

6. Wykonywanie obliczeń symbolicznych i numerycznych, definiowanie funkcji, dopasowywanie krzywych do danych doświadczalnych, tworzenie wykresów w programie Mathematica.

Forma zaliczenia: 4 kolokwia z materiału ćwiczeniowego oraz test z wykładu. Liczy się suma punktów ze wszystkich sprawdzianów.

Opis sporządził Rafał Wysocki, wrzesień 2010 r.

Aktualizacja: Magdalena Posiadała-Zezula, wrzesień 2016.

Aktualizacja: Jan Suffczyński, październik 2017.

Aktualizacja: Jan Suffczyński, maj 2018.

Nakład pracy studenta:

Wykład = 15 godzin

Ćwiczenia = 30 godzin

Samodzielne przygotowanie do wykładów około 10 godz

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń około 15 godz.

Przygotowanie do kolokwiów około 30 godzin.

Łącznie około 100 godzin.

Literatura:

1. Peter Norton, Harley Hahn, Petera Nortona przewodnik po Unix-ie

(Wydawnictwo PLJ, Warszawa 1993).

2. Tobias Oetiker, Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX (http://texdoc.net/texmf-dist/doc/latex/lshort-polish/lshort2e.pdf)

Efekty uczenia się:

Studenci, którzy zaliczą przedmiot, powinni:

WIEDZA

Znać zasadę działania komputerów, sposoby reprezentowania danych wykorzystywane przez komputery oraz podstawowe standardy zapisu zbiorów danych.

UMIEJĘTNOŚCI

Umieć posługiwać się linią poleceń w systemie Linux oraz pakietem LaTeX i tworzyć wykresy funkcji, a także opracowywać dane doświadczalne z wykorzystaniem języka programowania Python i Wolfram Mathematica

PODSTAWY

Zdawać sobie sprawę ze znaczenia technologii informatycznych we współczesnym świecie.

Metody i kryteria oceniania:

- 4 kolokwia z materiału ćwiczeniowego, polegające na samodzielnym rozwiązywaniu zadań z wykorzystaniem komputera.

- test z wykładu na koniec semestru

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.