University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Optometry clinics I

General data

Course ID: 1100-2BO03 Erasmus code / ISCED: 13.201 / (unknown)
Course title: Optometry clinics I Name in Polish: Pracownia optometryczna I
Organizational unit: Faculty of Physics
Course groups: ESOO - European programme in ophthalmic optics and optometry; 2nd year courses
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00
view allocation of credits
Language: Polish
Requirements:

Visual Optics 1100-1BO20
Visual Optics Laboratory 1100-1BO29

Prerequisites (description):

(in Polish) Warunkiem udziału w zajęciach Pracowni optometrycznej I jest zaliczenie na pierwszym roku studiów wykładu Optyka widzena i Laboratorium optyki widzenia. Niezaliczenie któregoś z tych przedmiotów będzie skutkować wyrejestrowaniem studenta z listy zarejestrowanych na Pracownię optometryczną I.

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Zajęcia laboratoryjne dla studentów 2. roku specjalności Optyka okularowa. Praktyczna nauka wykonywania badania optometrycznego obejmującego zdiagnozowanie wad refrakcji oka i akomodacji oraz ustalenie parametrów szkieł (soczewek) korekcyjnych. Przyjęto schemat badania zgodny ze standardem opracowanym przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki.

Full description: (in Polish)

1. Karta badania optometrycznego

2. Wywiad, obserwacja ogólna pacjenta, wybór metody badania

3. Badanie ostrości wzroku w dal

4. Ustalanie oka dominującego

5. Obserwacja ruchów gałek ocznych

6. Testy dodatkowe części wstępnej badania (pole widzenia, test Amslera, punkt bliski akomodacji)

7. Refrakcja przedmiotowa (skiaskopia statyczna, keratometraia, refraktometria)

8. Refrakcja podmiotowa metodą Dondersa (ustalenie ekwiwalentu sferycznego, wykrywanie i korekcja astygmatyzmu, wykorzystanie cylindra skrzyżowanego do uściślenia osi i mocy cylindra korygującego)

9. Refrakcja podmiotowa obuoczna (równoważenie bodźca do akomodacji z wykorzystaniem testów Cowena, zdwojenia pryzmatycznego, przesłaniania i innych testów spolaryzowanych; punkt końcowy refrakcji podmiotowej obuocznej)

10. Pomiar amplitudy akomodacji jedno- i obuocznie

11. Badanie akomodacji c.d.: ustalenie dodatku do pracy z bliska, wyznaczanie odpowiedzi akomodacji (cylinder skrzyżowany do bliży, skiaskopia dynamiczna) wyznaczenie sprawności akomodacji (flipper jednooczny, tablice Hart'a)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Niezaliczenie Pracowni optometrycznej I będzie skutkować wyrejestrowaniem przez Dziekanat studentów, którzy zarejestrowali się na Pracownię optometryczną II

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lab, 60 hours, 30 places more information
Coordinators: Weronika Leszczyńska, Jacek Pniewski
Group instructors: Weronika Leszczyńska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Lab - Grading

Classes in period "Winter semester 2022/23" (future)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-29
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lab, 60 hours, 30 places more information
Coordinators: Weronika Leszczyńska, Jacek Pniewski
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Lab - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.