University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Introduction to binocular vision

General data

Course ID: 1100-2BO06 Erasmus code / ISCED: 13.201 / (unknown)
Course title: Introduction to binocular vision Name in Polish: Wstęp do widzenia obuocznego
Organizational unit: Faculty of Physics
Course groups: ESOO - European programme in ophthalmic optics and optometry; 2nd year courses
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
view allocation of credits
Language: Polish
Prerequisites (description):

(in Polish) Zaliczony 1. rok studiów na specjalności (kierunku) optyka okularowa

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Naturalnym rozwinięciem korekcji jednoocznej, której w dużej części poświęcony był wykład i laboratorium optyki widzenia, jest korekcja widzenia obuocznego. Na wykładach poświęconych widzeniu obuocznemu studenci poznają anatomiczne i neurofizjologiczne uwarunkowania tego widzenia pozwalające zrozumieć dlaczego przetwarzanie w mózgu wrażeń pochodzących z lewego i z prawego oka prowadzi do wytworzenia obrazów o wyższej jakości i większej zawartości informacyjnej niż przy postrzeganiu jednoocznym. Studenci zapoznają się z metodami korekcji specyficznymi dla widzenia obuocznego, mającymi za zadanie nie tylko maksymalizację ostrości widzenia lecz także uwzględniające takie aspekty jak pole widzenia, niezborność czy stereoskopowość. Praktyczne opanowanie umiejętności pomiaru parametrów charakteryzujących widzenie obuoczne nastąpi w ramach Pracowni optometrycznej II

Full description: (in Polish)

Na wykładzie zostaną omówione szczegółowo następujące zagadnienia: fiksacja, wartość kierunkowa, korespondujące miejsca siatkówek, dysparatne miejsca siatkówek, dysparacja, dwuoczna rywalizacja, stopnie widzenia obuocznego, ruchy gałek ocznych, ortoforia, heteroforia, dysocjacja, obszary Panuma, horopter, dwojenie fizjologiczne, postrzeganie przestrzenne, jednooczne postrzeganie przestrzenne, obuoczne postrzeganie przestrzenne, stereopsja, badanie heteroforii w warunkach forii zdysocjowanej, metoda Maddoxa, metoda Graefego, pomiar zakresu horyzontalnej konwergencji fuzyjnej, analiza graficzna relacji pomiędzy akomodacją i konwergencją, korygowanie heteroforii, badanie heteroforii wertykalnej, dysparacja fiksacji, badanie widzenia obuocznego za pomocą testów polaryzacyjnych, testy wyświetlane z rzutnika, zez towarzyszący (heterotropia), zez porażenny, test Wortha.

Bibliography: (in Polish)

Andrzej Styszyński, "Korekcja wad wzroku - procedury badania refrakcji" Alfamedica press 2009

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin ustny. Zdanie tego egzaminu jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do zajęć w IV semestrze na Pracowni optometrycznej II.

Osoby, które nie zdały egzaminu a zarejestrowały się w USOS na Pracownię optometryczną II powinny się wyrejestrować. Jeśli tego nie dopełnią, zostaną wyrejestrowane przez Dziekanat.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 60 hours, 30 places more information
Coordinators: Jacek Pniewski, Tomasz Tokarzewski
Group instructors: Tomasz Tokarzewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination

Classes in period "Winter semester 2022/23" (future)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-29
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 60 hours, 30 places more information
Coordinators: Jacek Pniewski, Tomasz Tokarzewski
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.