University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Optometry I

General data

Course ID: 1100-2BO12 Erasmus code / ISCED: 13.202 / (0533) Physics
Course title: Optometry I Name in Polish: Optometria I
Organizational unit: Faculty of Physics
Course groups: ESOO - European programme in ophthalmic optics and optometry; 2nd year courses
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00
view allocation of credits
Language: Polish
Prerequisites (description):

Completed first year of the European Programme in Ophthalmic Optics and Optometry

Mode:

Classroom

Short description:

Lectures on fundamentals of optometry and clinical optometry based on classical textbooks on optometry. The course is addressed to students of ophthalmic optics and optometry

Full description: (in Polish)

Celem wykładu jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej na wykładzie i w laboratorium optyki fizjologicznej oraz zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi na których oparte są procedury badania optometrycznego.

Program:

1. Refrakcja i jej związek z budową układu optycznego oka

1.1. Podstawowe wady refrakcji

1.2. Epidemiologia wad refrakcji

1.2.1. Rys historyczny

1.2.2. Częstotliwość i rozkład geograficzny

1.2.3. Zmiany w budowie i zmiany czynnościowe elementów

układu optycznego oka ludzkiego.

1.2.4. Obciążenia dziedziczne i czynniki środowiskowe

1.2.5. Inne aspekty epidemiologiczne wad refrakcji

1.2.6. Wpływ parametrów układu optycznego oka na jakość obrazu siatkówkowego w ujęciu optyki falowej )z elementami formalizmu fourierowskiego)

1.3. Krótkowzroczność

1.3.1. Występowanie krótkowzroczności u pacjentów w różnym

wieku

1.3.2. Klasyfikacja krótkowzroczności

1.3.3. Rozwój krótkowzroczności

1.3.4. Etiologia krótkowzroczności

1.3.5. Różnice środowiskowe w występowaniu i rozwoju

krótkowzroczności

1.3.6. Refrakcyjna składowa krótkowzroczności pojawiającej się w

wieku młodzieńczym i u młodych dorosłych

1.3.7. Stany resztkowej akomodacji

1.3.8. Patologiczne zmiany w oku krótkowzrocznym

1.3.9. Powikłania towarzyszące krótkowzroczności

2. Badanie optometryczne

2.1. Historia pacjenta

2.1.1. Dane uzyskiwane w wywiadzie optometrycznym

2.1.2. Demograficzny profil pacjenta

2.1.3. Historia problemów z widzeniem

2.1.4. Dane dotyczące ogólnego stanu zdrowia i przyjmowanych

leków

2.1.5. Wywiad rodzinny ogólny i dotyczący problemów z widzeniem

2.1.6. Główne ustalenia dokonywane na podstawie wywiadu

2.2. Badanie wstępne

2.2.1. Zaplanowanie i przygotowanie badania

2.2.2. Pomiar ostrości wzroku

2.2.3. Ocena zgrubna pola widzenia

2.2.4. Pomiar ciśnienia śródgałkowego

2.2.5. Pomiar ciśnienia krwi

2.2.6. Pomiar grubości rogówki

2.2.7 Optyczna tomografia koherencyjna (OCT) i jej wykorzystanie w badaniach struktury tkankowej oka

2.3. Pomiar pola widzenia

2.4. Metody przedmiotowe pomiaru refrakcji oka

2.4.1. Statyczna retinoskopia

2.4.2. Dynamiczna retinoskopia

2.4.3. Komputerowo wspomagane obiektywne metody pomiaru

refrakcji

2.4.4. Aberrometria oka a refraktometria

2.5. Metody podmiotowe pomiaru refrakcji oka

2.5.1. Podstawy subiektywnych metod pomiaru refrakcji

2.5.2. Jednooczna subiektywna refrakcja

2.5.3. Zrównoważenie obuoczne

2.5.4. Procedury "zamglenia"

2.5.5. Refrakcja obuoczna

2.5.6. Alternatywne metody wyznaczenia mocy i osi cylindra

2.5.7. Automatyzacja pomiarów optometrycznych oraz przyrządy do samobadania się pacjenta.

3. Wykorzystanie zjawiska fluorescencji oraz filtrów optycznych w diagnostyce i w terapii widzenia

4. Wpływ diety na stan zdrowia układu wzrokowego

Learning outcomes: (in Polish)

Student zna w zaawansowanym stopniu i rozumie podstawowe koncepcje, teorie i zasady postępowania wykorzystywane w badaniu optometrycznym, korekcji okularowej i rehabilitacji wzroku

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Jacek Pniewski, Maciej Sokołowski
Group instructors: Maciej Sokołowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination

Classes in period "Winter semester 2022/23" (future)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-29
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Jacek Pniewski, Maciej Sokołowski
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.