Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3Ind03 Kod Erasmus / ISCED: 13.203 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej R
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej ma wprowadzić studentów studiów indywidualnych w opis świata zjawisk optycznych oraz fizyki atomu, cząsteczki i materii skondensowanej.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej dla studentów studiów indywidualnych - fizyka atomu, cząsteczki i materii skondensowanej.

Pełny opis:

Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej ma wprowadzić studentów studiów indywidualnych w opis świata zjawisk optycznych oraz fizyki atomu, cząsteczki i materii skondensowanej.

Program:

1. Elementy optyki kwantowej

2. Opis polaryzacji światła i propagacji fali elektromagnetycznej.

3. Oddziaływanie klasycznej fali elektromagnetycznej z atomem.

4. Atomy wieloelektrodowe.

5. Wiązania chemiczne. Widma elektronowe, rotacyjne i oscylacyjne.

6. Funkcje korelacji przestrzennej, porządek bliskiego i dalekiego zasięgu.

7. Elektron w potencjale krystalicznym, funkcja Blocha. Teoria pasmowa ciał stałych.

8. Defekty, akceptory i donory. Koncentracja elektronów.

9. Układy o obniżonej wymiarowości: studnie, druty, kropki kwantowe.

Dobrze by było, gdyby studenci umieli przeczytać artykuł naukowy w języku angielskim.

Nakład pracy studenta: wykład i ćwiczenia 3 ECTS (45h), praca w domu 1 ECTS (30h).

Opis przygotował J. Szczytko, listopad 2009

Literatura:

1. Florian Ratajczyk "Optyka ośrodków anizotropowych", PWN 1994

2. Tadeusz Stacewicz, Andrzej Witowski, Jerzy Ginter "Wstęp do optyki i fizyki ciała stałego" WUW 2002

3. Andrzej Twardowski "Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego"

4. Paweł Kowalczyk "Fizyka Cząsteczek" PWN 2000

5. H. Ibach , H. Luth "Fizyka ciała stałego"

6. Ch. Kittel "Wstęp do fizyki ciała stałego"

7. A. Hennel, W. Szuszkiewicz "Zadania z fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego"

8. J. Taylor, Ch. Zafiratos, M. Dubson "Modern Physics for Scientists and Engineers"

Efekty uczenia się:

Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami w optyce, fizyce atomu i fizyce materii skondensowanej. Student będzie zdolny do dalszego samodzielnego kształcenia się w tej dziedzinie

Metody i kryteria oceniania:

Po każdym wykładzie student dostanie kilka prostych problemów do rozwiązania w domu. Zajęcia kończy egzamin pisemny i ustny. Ocena końcowa zależy od sumy punktów uzyskanych w zadaniach domowych, na egzaminie i oraz na egzaminie ustnym. Obecność na wykładach nieobowiązkowa (wersja R). Wymagane 50% obecności w wersji RW.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Johannes Binder, Mariusz Semczuk
Prowadzący grup: Johannes Binder, Mariusz Semczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.