University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Nanostructures Engineering master proseminar

General data

Course ID: 1100-5INZ11
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Nanostructures Engineering master proseminar
Name in Polish: Proseminarium magisterskie
Organizational unit: Faculty of Physics
Course groups: Nanostructures Engineering, 2nd cycle; 2nd year courses
Physics, 2nd level; Physics of Condensed Matter and Semiconductor Devices
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Prerequisites (description):

(in Polish) Celem proseminarium ćwiczenie umiejętności prezentowania zagadnień badawczych w formie seminaryjnej.

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

studenci referują plany prac magisterskich i uzyskane dotychczas wyniki badań w danej dziedzinie

Full description: (in Polish)

studenci przygotowują i prezentują dłuższe prezentacje przedstawiające plan swoich badań w ramach pracowni specjalizacyjnej (i ew. magisterskiej). Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej dziedzinie.

Omówiona powinna być również planowana do wykorzystania metodologia badawcza.

Bibliography: (in Polish)

indywidualnie

Learning outcomes: (in Polish)

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: umiejętność planowania eksperymentów oraz prezentacji wyników badań naukowych. Zapoznanie studenta z aktualnie prowadzonymi pracami badawczymi w danej dziedzinie fizyki i chemii ze szczególnym uwzględnieniem nanostruktur oraz opanowanie umiejętności wyszukiwania wiadomości w bazach literatury naukowej prezentacji zagadnień naukowych.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Proseminar, 30 hours, 20 places more information
Coordinators: Andrzej Golnik
Group instructors: Andrzej Golnik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Proseminar - Grading

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-29
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Proseminar, 30 hours more information
Coordinators: Andrzej Golnik
Group instructors: Andrzej Golnik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)