Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to programming in Python

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-IPP-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0611) Computer use Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to programming in Python
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie doskonalące kompetencje cyfrowe przydatne w nauce i na rynku pracy
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

The course does not assume any previous knowledge of Python, but some previous experience with programming (in any programming language) is highly recommended.

Access to a computer on which Python can be installed (or is already available). Access to the Internet.


W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie:

- studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich,

- pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich,

- czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich.


Zajęcia dofinansowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.


Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie najpóźniej na początku pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP

- wypełnienie pre-testu służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji).


- Warunkiem akceptacji grupy na etap początku zajęć jest min. 10 studentów, którzy wypełnią powyższą deklarację i pre-test.


- Warunkiem finalnej akceptacji grupy jest wypełnienie wszystkich w/w wymagań przez co najmniej 10 studentów.

Skrócony opis:

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie:

- studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich,

- pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich,

- czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jabłonowski
Prowadzący grup: Janusz Jabłonowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

The aim of this course is the introduction to programming in Python. We will learn the basic instructions and data types available in Python as well as how to ease the problems of programming by using proper tools (like IDE).

Zajęcia dofinansowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course is a very practical one. We will learn the basics of programming in Python by creating programs at each meeting.

The course enables acquiring analytical and Python programming competencies and gives participants insight into the English vocabulary from the computer science domain.

Topics presented during the course:

• Algorithms and programs,

• Use of modern IDEs (with PyCharm as an example),

• Basic IO in Python,

• Variables and assignments,

• Functions and parameters,

• Control structures (conditional statements and loops),

• Data types in Python,

• Introduction to version control with Git,

• Debugging in case of small programs,

• Introduction to Linux command line.

The course has 30 teaching hours (7*4h + 1*2h meetings).

Literatura:

- Python Programming: an introduction to Computer Science, 3rd ed. John Zelle, 2016.

- Python Crash Course, a hands-on, project-based introduction to programming, 2nd ed. Eric Matthes, 2019.

- Learning Python, Mark Lutz, 5th ed., 2013.

- Programming Python, Mark Lutz, 4th ed., 2011.

- https://docs.python.org/.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)