Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

III Pracownia z optyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-4Opt22
Kod Erasmus / ISCED: 13.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: III Pracownia z optyki
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Optyka
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W czasie zajęć studenci wykonują doświadczenia będące częścią prac naukowych prowadzonych w Zakładzie Optyki. Każdy student wykonuje 2 doświadczenia.

Pełny opis:

W czasie zajęć studenci wykonują doświadczenia będące częścią prac naukowych prowadzonych w Zakładzie Optyki. Każdy student wykonuje 2 doświadczenia. Doświadczenie trwa około 2 miesięcy. Po zakończeniu części doświadczalnej studenci sporządzają opisy w formie krótkiego artykułu naukowego.

Doświadczenia są wykonywane w laboratoriach Zakładu Optyki: laboratorium spektroskopii laserowej, laboratorium procesów ultraszybkich, laboratorium spektroskopii oddziaływań międzyatomowych i laboratorium lidarowym.

Opis przygotował Tadeusz Stacewicz, kwiecień 2007

Literatura:

Literatura do ćwiczeń podawane jest przez prowadzących, stosownie do tematu i zakresu ćwiczenia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)