University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Inorganic chemistry with elements of inorganic synthesis - laboratory

General data

Course ID: 1200-1ENCNSNL1
Erasmus code / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemistry The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Inorganic chemistry with elements of inorganic synthesis - laboratory
Name in Polish: Chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej - laboratorium
Organizational unit: Faculty of Chemistry
Course groups: (in Polish) Energetyka i chemia jądrowa - przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru
Course homepage: http://www.chem.uw.edu.pl/people/KMaksymiuk/informacje.htm
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description:

1. Properties and reactions of selected inorganic compounds (mainly salts and their ions) in aqueous solutions. Identification of ions and salts in aqueous solutions.

2. Pratical synthesis of selected inorganic compounds.

3. Experiments concerning different kinds of reactions in inorganic chemistry.

4. Introduction to synthesis of inorganic nanoparticles.

Full description:

The course consists of two parts.

Part 1 - properties of inorganic ions in aqueous solutions.

1. Introductory experiments - concerning different kinds of reactions and ionic equilibria (acid / base, dissolution, complex formation, oxidation / reduction).

2. Reactions and identification of metal cations of s block.

3. Reactions and identification of metal cations of d and p blocks.

4. Reactions and identification of anions.

5. Reactions and identification of salts.

Part 2 - inorganic synthesis and selected kinds of inorganic reactions.

1. Practical synthesis.

2. Complexes (supplement): spectroscopic properties of complexes, complexometric titration.

3. Oxidation / reduction reactions, elements of electrochemistry.

4. Synthesis and properties of inorganic nanoparticles.

Bibliography:

1. A. Michalska, K. Maksymiuk, Skrypt – materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych, rozprowadzane na początku ćwiczeń laboratoryjnych.

2. A. Bielański, „Podstawy chemii nieorganicznej”, Wyd. Nauk. PWN Warszawa 2002.

3. L. Jones, P. Atkins, „Chemia ogólna”, Wyd. Nauk. PWN Warszawa 2004.

4. J.D. Lee, „Zwięzła chemia nieorganiczna”, PWN Warszawa 1994.

5. F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, „Chemia nieorganiczna”, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1995

5. P.W. Atkins, „Podstawy chemii fizycznej”, Wyd. Nauk. PWN Warszawa1999.

6. „Nanotechnologie” pod red. R.W. Kelsall, I.W. Hamley, M. Geoghegan, Wyd. Nauk. PWN Warszawa 2008

7. N.N. Greenwood, A. Earnshaw, „Chemistry of the Elements”, Pergamon Press, 1984.

8. G.A. Ozin, A.C. Arsenault, „Nanochemistry. A Chemical Approach to Nanomaterials”, RSC 2005.

9. Z. Galus (red.), “Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej”, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1996.

10. J. Minczewski, Z. Marczenko, "Chemia analityczna: 1. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa. 2. Chemiczne metody analizy ilościowej", Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998.

Learning outcomes:

The student:

-considers relations between physical and chemical properties of elements and chemical compounds, and chemical composition and structure of the compound, position of the element in the periodic table; considers relation between results of chemical tests and sample composition for selected inorganic substances;

- recognizes kinds of chemical reactions, groups of elements and chemical compounds, basing on observed properties, anticipates properties of inorganic substances, recognizes kinds of basic laboratory techniques and has practical knowledge concerning these techniques;

- uses the practical knowledge in other laboratory courses and courses related to chemistry.

Assessment methods and assessment criteria:

The final mark is determined by:

- number of points of two written tests (max. 50 p pro test), students who obtained below 25 p, should write additional test (the mark is a mean from two tests);

- number of points from 9 short written tests, optionally as on line tests (max. 4 p pro test);

- number of points obtained for results of 4 identifications (max. 4 p pro identification);

- number of points obtained for 4 written reports from the part 2 (max. 2 p pro report).

Marks:

146 - 160 points: 5

131 - 145 points: 4.5

111 - 130 points: 4

91 - 110 points: 3.5

below 91 points (if positive marks for all tests and experiments): 3

The course is obligatory, all tasks should be completed within the course time.

Practical placement:

None

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)