Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia organiczna z elementami biochemii, wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1INZ11w Kod Erasmus / ISCED: 13.301 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna z elementami biochemii, wykład
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Inżynieria nanostruktur; przedmioty dla I roku
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza podstawowa z chemii organicznej na poziomie liceum ogólnokształcącego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii organicznej: stereochemii, reaktywności, aktywności biologicznej wybranych związków

Pełny opis:

Alkany; substytucja wolnorodnikowa; stereochemia i stereoizomery; alkeny - struktura, otrzymywanie i reaktywność; aromatyczność; podstawienie elektrofilowe; chlorki alkilowe; podstawienie nukleofilowe; alkohole - otrzymanie i reakcje; etery; kwasy karboksylowe; aldehydy i ketony; aminy - otrzymywanie i właściwości fizyczne; związki heterocykliczne.

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

M. B. Smith, I. March „March’s Advanced Organic Chemistry Reactions, Mechanism and Structure”

I. Mc Murry „Chemia organiczna”

R. T. Morrison, R. N. Boyd „Chemia organiczna”

F. A. Carey „Organic chemistry”

L. Stryer „Biochemia”

Literatura uzupełniająca:

I. Skarżewski „Wprowadzenie do syntezy organicznej”

M. G. Moloney „Mechanizmy reakcji związków organicznych – Problemy i rozwiązania”

C. Bittner et al. „Organic synthesis Workbook II“

E. I. Corey, Xue-min Chelg „The logic of chemical synthesis”

R. A. Jackson „Mechanizmy reakcji organicznych”

I. Eeames, I. M. Peach „Stereochemistry at a Glance”

Efekty uczenia się:

Po wysłuchaniu cyklu wykładów student powinien posiadać podstawową wiedzę o reaktywności związków organicznych, powinien rozumieć zależności pomiędzy budową a reaktywnością molekuł organicznych. Powinien też zaprojektować syntezę prostych związków organicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.