University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Organic chemistry with elements of biochemistry, the lecture

General data

Course ID: 1200-1INZ11w
Erasmus code / ISCED: 13.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemistry The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Organic chemistry with elements of biochemistry, the lecture
Name in Polish: Chemia organiczna z elementami biochemii, wykład
Organizational unit: Faculty of Physics
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

Elemental knowledge of organic chemistry - secondary school level.

Mode:

Classroom

Short description:

Elemental knowledge of organic chemistry: stereochemistry, reactivity, biological activity of chosen compounds.

Full description:

Alkanes; free-radical substitution; stereochemistry and stereoisomers; alkenes – structure, preparation and reactivity, aromacity; electrophilic substitution; alkyl halides; nucleophilic substitution; alcohols – preparation and reactivity; ethers; carboxylic acids; aldehydes and ketones; amines – preparation and physical properties; heterocyclic compounds.

Bibliography:

M. B. Smith, I. March „March’s Advanced Organic Chemistry Reactions, Mechanism and Structure”

I. Mc Murry „Chemia organiczna”

R. T. Morrison, R. N. Boyd „Chemia organiczna”

F. A. Carey „Organic chemistry”

L. Stryer „Biochemia”

W

I. Skarżewski „Wprowadzenie do syntezy organicznej”

M. G. Moloney „Mechanizmy reakcji związków organicznych – Problemy i rozwiązania”

C. Bittner et al. „Organic synthesis Workbook II“

E. I. Corey, Xue-min Chelg „The logic of chemical synthesis”

R. A. Jackson „Mechanizmy reakcji organicznych”

I. Eeames, I. M. Peach „Stereochemistry at a Glance”

Learning outcomes:

After this lecture students should possess basic knowledge about reactivity of organic compounds as well as should be able to understand the correlation between molecular architecture and reactivity of organic compounds. He or she should also be be able to design synthesis of simple organic molecules.

Assessment methods and assessment criteria:

Written exam

Practical placement:

Not necessarily

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)