University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Seminar in Organic Chemistry

General data

Course ID: 1200-1INZ25
Erasmus code / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemistry The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Seminar in Organic Chemistry
Name in Polish: Proseminarium chemii organicznej
Organizational unit: Faculty of Physics
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses
proseminars

Prerequisites (description):

Elements of organic chemistry - secondary school level

Mode:

Classroom

Short description:

Study problems the basic knowledge of organic chemistry

Full description:

Practice issues:

- basic terms used in organic chemistry

- nomenclature of organic compounds

- sterochemistry

- synthesis and reactions of alkanes, alkenes, alkyl halides, aromatic compounds, alkhols, amines, aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives

- reaction mechanisms: free-radical substitution, nucleophilic substitution, elimination, electophilic addition, electophilic aromatic substitution, nucleophilic addition.

Learning outcomes:

The student has a basic understanding of the reactivity of organic compounds and is able to analyze and solve problems in basic organic chemistry.

Assessment methods and assessment criteria:

written tests

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)