University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Crystallography B

General data

Course ID: 1200-1KRYSTBW5 Erasmus code / ISCED: 13.3 / (unknown)
Course title: Crystallography B Name in Polish: Krystalografia B
Department: Faculty of Chemistry
Course groups: (in Polish) Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 5-go semestru (S1-CH)
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

Students should know basic math and geometry

Mode:

(in Polish) w sali

Short description: (in Polish)

Poznanie roli i znaczenia krystalografii we współczesnej nauce, poznanie różnych odmian symetrii, i ich zastosowanie do opisu struktury kryształów i cząsteczek, praktyczne poznanie krystalografii geometrycznej, oraz zapoznanie się z podstawowymi ideami rentgenowskiej analizy strukturalnej.

Full description: (in Polish)

Treści wykładu skorelowane są z zawartością ćwiczeń i laboratorium. Program wykładu zawiera następujące elementy: definicje krystalografii i kryształów, morfologia kryształów, periodyczność, komórka elementarna, operacje i elementy symetrii, symetria punktowa, współistnienie elementów symetrii, grupy punktowe, symetria brył i cząsteczek, ilustracja symetrii punktowej za pomocą projekcji, reguły współistnienia elementów symetrii, symetria translacyjna, układy krystalograficzne, sieć przestrzenna, sieci Bravais,, wskaźniki Millera, grupy przestrzenne, interpretacja grup przestrzennych w Międzynarodowych Tablicach Krystalograficznych,

Interferencja i dyfrakcja, promieniowanie X, dyfrakcja promieni X na atomie, kryształach, czynnik struktury, intensywność wiązki ugiętej promieni X i czynniki na nią wpływające, rentgenografia i jej pozycja w nauce, rentgenowska analiza strukturalna i jej etapy, sieć odwrotna i jej symetria, równanie Bragga, równania Lauego, prawo pasowe, pary Friedla, klasy Lauego, wygaszenia systematyczne, określanie grupy przestrzennej lub grupy dyfrakcyjnej, problem fazowy, metody fazowania, metoda Pattersona, metody bezpośrednie i inne metody używane w badaniach makromolekularnych, modele gęstości elektronowej, udokładnienie struktury, weryfikacja poprawności struktury, promieniowanie neutronowe i jego dyfrakcja na kryształach, dyfrakcja elektronów, wielkie centra fizyki mamuciej, bazy krystalograficzne: CSD, PDB, ICSD; metody proszkowe, eksperymentalne badania gęstości elektronowej i inne wyzwania współczesnej krystalografii.

Bibliography:

1. Z. Bojarski, M. Gigla, K. Stróż, M. Surowiec, Krystalografia. Podręcznik wspomagany komputerowo, PWN, Warszawa, 1996, 2001, 2007.

2. Z. Trzaska Durski, H. Trzaska Durska, Podstawy krystalografii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

3. M. van Meerssche i J. Feneau-Dupont, Krystalografia i chemia strukturalna, PWN, Warszawa 1984.

4. J. P. Glusker, M. Lewis, M. Rossi, Crystal Structure Analysis for Chemists and Biologists, VCH Publishers (1994).

5. C. Giacovazzo, H. Z. Monaco, D. Biterbo, F. Scordari, G. Gilli, G. Zanotti, M. Catti, Fundamentals of Crystallography, IUCR, Oxford University Press, 2000.

Learning outcomes: (in Polish)

Oczekujemy poznania, zrozumienia i kreatywnego używania symetrii, grup punktowych oraz przestrzennych w celu rozwiązywania problemów dotyczących ciała stałego. Oczekujemy także poznania podstawowych idei krystalografii rentgenowskiej i nabycia umiejętności oceny i interpretacji rentgenowskich danych strukturalnych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena z wykładu jest wyznaczana na podstawie wyników egzaminu pisemnego, który odbywał się będzie po zakończeniu wykładu. Możliwa jest ustna poprawa na wyższą ocenę w przypadku przekonania studenta, że jego wiedza i umiejętności z tego przedmiotu zasługują na wyższą ocenę. Poprawa ustna na wyższą ocenę możliwa jest po indywidualnym umówieniu się z osobą prowadzącą ten przedmiot.

Practical placement:

n/a

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 20 hours more information
Coordinators: Anna Hoser, Krzysztof Woźniak
Group instructors: Anna Hoser
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.