Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspomaganie komputerowe pracowni chemicznej - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1WSKPL2 Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Wspomaganie komputerowe pracowni chemicznej - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się umiejętność podstawowej obsługi środowiska Windows i programów pakietu MSOffice (Word, Excel, PowerPoint)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zdobycie umiejętności potrzebnych w analizowaniu, opracowywaniu i opisywaniu wyników badań, przede wszystkim do sporządzania opisów oraz składaniu plakatów. Umiejętność pracy w programie wxMaxima

Pełny opis:

1. Formatowanie tekstu w programie MS Word; spis treści, odsyłacze, przypisy

2. Analiza danych w programie MS Excel: obliczenia na kolumnach, adresowanie komórek względne i bezwzględne, dopasowywanie funkcji do danych, rachunek błędów, wykresy

3. Edycja wzorów chemicznych i matematycznych: programy Equation Editor i ISIS Draw

4. Grafika rastrowa - program Gimp: edycja obrazu, zaznacznie obszarów, szparowanie tła, edycja kolorów, filtry, maski, warstwy

5. Grafika wektorowa - program Inkscape: rysowanie i klonowanie kształtów oraz edytowanie ich właściwości, grupowanie, rozkład elementów na stronie, maskowanie, praca z tekstem

6. Internetowe bazy danych: SciFinder, PubMed, przeszukiwanie abstraktów publikacji, zasoby BUW; managery cytowań (Mendeley, Zotero)

7. Wizualizacja cząsteczek małych i dużych : HyperChem, Pymol, VMD

8. Podstawy pracy z programem wxMaxima: nadawanie etykiet, definiowanie funkcji, podstawianie i upraszczanie wyrażeń, rozwiązywanie prostych równań, wykresy funkcji

9. wxMaxima - analiza matematyczna: pochodne, całki, równania różniczkowe

10. wxMaxima - algebra: rachunek macierzowy, zagadnienie własne, dekompozycja macierzy

11 wxMaxima - rozwiązywanie zadań z treścią

Literatura:

1. Windows PC Sherry Kinkoph Wydawnictwo Świat Książki 2005

2. Excel w nauce i technice. Receptury David M. Bourg Wydawnictwo Helion 2006

3. Excel dla chemików i nie tylko, W. Ufnalski, K. Mądry WNT 2000

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- umie sporządzić opis ćwiczenia, odpowiednio prezentując wyniki doświadczalne

- umie edytować grafikę rastrową

- umie złożyć plakat

- umie wykonać w programie wxMaxima obliczenia symboliczne

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena jest średnią z dwóch sprawdzianów; student może mieć dwie nieusprawiedliwione nieobecności

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.