Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OOPPW-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na I sem. I roku stud. II st. GES na spec. geologia środowiskowa
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład prezentuje problematykę ochrony jednego z podstawowych elementów przyrody nieożywionej jakim jest woda w naturalnym środowisku, powierzchniowa i podziemna.

Pełny opis:

Woda jest podstawowym elementem przyrody nieożywionej niezbędnym do rozwoju życia na Ziemi, zarówno w aspekcie ogólno przyrodniczym, ogólnoludzkim, jak również w odniesieniu do poszczególnych procesów geologicznych i biologicznych.

Współczesne pojmowanie „ochrony” przyrody w głównej mierze wiąże się z czynną, lub bierną ochroną przyrody ożywionej. Według autora – aby móc chronić przyrodę ożywioną, zwierzęta, roślinność, człowieka – należy równie dużą uwagę poświęcić ochronie przyrody nieożywionej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wody. Bez tej ochrony – rozwój życia biologicznego na Ziemi – będzie po prostu niemożliwy. Ochrona wód, krążących w przyrodzie na każdym etapie tego cyklu jest jednym z najistotniejszych elementów współcześnie pojmowanej ochrony środowiska.

Literatura:

Ochrona Środowiska - stan prawny na dzień 20 listopada 2007

Dobrzańska, B., Dobrzański, G., Kiełczewski, D. 2009. Ochrona środowiska przyrodniczego.

Chełmicki, W., 2001. Woda. Zasoby, degradacja, ochrona.

Macioszczyk, A., (red.), 2006. Podstawy hydrogeologii stosowanej.

Mihevc, A., (edt.), 2005. Water and life in a rocky landscape, kras.

Kowal, A., L., Świderska-Bróż, M., 2009. Oczyszczanie wody.

Kresic, N., Stevanovic, Z., (edt.), Groundwater hydrology of springs.

Pociask-Karteczka, J., 2012. Wody w parkach narodowych Polski.

Wirth, H., (edt.), 1979. Nature Reserves in Europe.

Wiśniewski, J., Gwiazdowicz, D., J., 2004. Ochrona przyrody.

Żarska, B., 2005. Ochrona krajobrazu.

Quevauviller, P., at all., 2009. Groundwater Monitoring.

Prawo wodne.

Efekty uczenia się:

Student rozpoznaje i rozumie problemy związane z tematyką wykładu

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Barczyk
Prowadzący grup: Grzegorz Barczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.